TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Late Results of Hirschsprung Disease Surgery []
. 2018; 32(3): 132-135 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.132  

Late Results of Hirschsprung Disease Surgery

Ahmet Kazez, Ünal Bakal
Department of Pediatric Surgery Faculty of Medicine, Fırat University Elazığ, Turkey

Hirschsprung disease is one of the most common reason of distal bowel obstruction in newborn. Different surgical techniques are used to treatment of it. Although different surgical techniques, same essential anatomical points are taken into account and same functional results are expected. Late results are important because functionals are come up late. In this article, late surgical results of different techniques were reviewed in the literature.

Keywords: Hirschsprung disease, late period, surgical results


Hirschsprung Hastalığı Cerrahisinin Geç Dönem Sonuçları

Ahmet Kazez, Ünal Bakal
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ

Hirschsprung hastalığı yenidoğanlarda distal barsak tıkanıklığının en sık nedenidir. Tedavisinde farklı cerrahi teknikler kullanılmaktadır. Her ne kadar farklı cerrahi teknikler kullanılsa da temel anatomik noktaları aynıdır ve aynı fonksiyonel beklentiler vardır. Geç sonuçlar önemlidir çünkü fonksiyonel sonuçlar geç ortaya çıkarlar. Bu yazıda literatürdeki farklı cerrahi tekniklerin geç dönem cerrahi sonuçları gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Hirschsprung hastalığı, geç dönem, cerrahi sonuçlar


Ahmet Kazez, Ünal Bakal. Late Results of Hirschsprung Disease Surgery. . 2018; 32(3): 132-135

Corresponding Author: Ahmet Kazez, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (7 accesses)
 (3604 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale