TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
[]
. 2015; 29(1): 1-13 | DOI: 10.5222/JTAPS.2015.001  

Ülkemizde çocuk ürolojisinin gelişim sürecine bir bakış

Cenk Büyükünal
İ.ü. Cerrahpaşa Tf Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul

Çocuk ürolojisi ile ilgili dokümanlara ilk kez Sümerler
döneminden kalan kil tabletlerde rastlanmaktadır. Yazılı
ve resimli ilk önemli bilgiler ise, Amasyalı cerrah Şerafeddin
Sabuncuoğlu’nun yazmalarında göze batmaktadır.
Ülkemizde Hamidiye-i Etfal Hastanesinin kuruluşu ile çocuk
ürolojik ameliyatlarında önemli gelişmeler olduğunu
saptıyoruz. Bu gelişmeler sonraki yıllarda kurulan eğitim
kurumları ile daha da ileri düzeye varmış bulunmaktadır.
Osmanlılar döneminde çocuk ameliyatları öncesinde yazılan
ve imzalanan bilgilendirilmiş onam belgelerinin çocuk
sağlığı ve çocuk hakları açısından büyük önemi ve değeri
vardır.
Konunun gelişim süreci incelendiğinde, çocuk cerrahlarının,
ürologların, ortopedistlerin ve plastik cerrahların çocuk
ürolojisinin gelişiminde önemli ve yadsınamaz emekleri
olduğu görülmektedir.
Son yıllarda ortaya çıkan yönetmeliklerle ülkemizde
13 adet eğitim programının başlatıldığını, Türk çocuk
ürologlarının yaptıkları çalışmalar ve düzenledikleri
toplantılarla,uluslararası zeminde daha da etkin düzeylere
geldiklerini saptıyoruz

Anahtar Kelimeler: Çocuk ürolojisi, çocuk ürolojisi eğitimi, tarihçe, bilgilendirilmiş onam


Cenk Büyükünal. Ülkemizde çocuk ürolojisinin gelişim sürecine bir bakış. . 2015; 29(1): 1-13

Corresponding Author: Cenk Büyükünal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author
 (4 accesses)
 (1108 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale