TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Does circumcision need wound dressing? []
. 2020; 34(1): 14-18 | DOI: doi: 10.5222/JTAPS.2020.80148  

Does circumcision need wound dressing?

Mirzaman Hüseynov1, Vusal Cafarov2, Ali Ekber Hakalmaz3
1Private Safa Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
2Central Custom Hospital, Department of Pediatric Surgery, Baku
3Kızıltepe Devlet Hastanesi, Department of Pediatric Surgery, MArdin

INTRODUCTION: The aim of the current study is to investigate the necessity of wound dressing with gauze or synthetic bands ( SB) after circumcision.
METHODS: The study included 150 patients who were circumcised between March 2016 and August 2018. The data of the patients in the institutional database were evaluated retrospectively. Three groups of patients were set up; Group 1 and group 2 included patients which were dressed with SB and gauze respectively after circumcision. Group 3 included patients which wounds after circumcision were dressed only with antibiotic ointment. Infection, bleeding, pain and other complications were evaluated and compared between groups.
RESULTS: There were 60 patients in group 1, 30 patients in group 2 and 60 patients in group 3. There was no bleeding after circumcision in groups. At the time of undressing, 33% of the patients in group 1 and all of the patients in group 2 had severe pain. In addition, in one patient in group 1, and three in group 2 had bleeding requiring compression after the dressing was opened. In Group 1, there was a statistically significant correlation between the duration of dressing and the development of infection (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our opinion, dressing with gauze or synthetic tape is not necessary after circumcision. Dressings should be kept for a maximum of two days if dressed with SB.

Keywords: Circumcision, wound dressing, bleeding, infection


Sünnet sonrası pansuman yapılmalı mıdır?

Mirzaman Hüseynov1, Vusal Cafarov2, Ali Ekber Hakalmaz3
1Özel Safa Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Merkezi Gümrük Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bakü
3Kızıltepe Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Mardin

GİRİŞ ve AMAÇ: Sünnet sonrası yapılan gazlı bez veya sentetik bant (SB) pansumanlarının gerekliliğini araştırmaktır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya mart 2016 - ağustos 2018 arasında sünnet uygulanan 150 erkek hasta dahil edildi. Hastaların kurumsal veri tabanlarındaki bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bu veriler doğrultusunda hastalar üç grupta incelendi. Grup 1'e sünnet sonrasında SB ile pansuman yapılan hastalar, Grup 2'ye sünnet sonrasında gazlı bezle pansuman yapılan hastalar, Grup 3'e sünnet sonrasında yaraya sadece antibiyotikli merhem uygulanan hastalar alındı. Hastaların sünnet sonrası takiplerinde enfeksiyon, kanama, pansuman açılırken yaşadıkları ağrı ve diğer verileri değerlendirildi. Bulgular gruplar arasında karşılaştırıldı ve istatistiksel olarak analiz edildi.


BULGULAR: Grup 1'de 60 hasta, grup 2'de 30 hasta ve grup 3'te 60 hasta vardı. Grup 1, 2 ve 3'te sünnet sonrasında müdahale gerektirecek kanama yoktu. Pansuman açıldığı sırada grup 1'de hastaların %5'inde, grup 2'de ise hepsinde ciddi ağrı gelişmişti. Ayrıca, grup 1'de bir hastada, grup 2'de üç hastada pansuman açıldıktan sonra kompresyon gerektiren kanama olmuştu. Grup 1'de SB'ın kalış süresi ile enfeksiyon gelişmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sünnet sonrası gazlı bez veya sentetik bant gibi malzemelerle pansuman yapılmasına gerek olmadığını düşünmekteyiz. Eğer SB ile pansuman yapılacaksa pansumanlar en fazla iki gün tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sünnet, pansuman, kanama, enfeksiyon


Mirzaman Hüseynov, Vusal Cafarov, Ali Ekber Hakalmaz. Does circumcision need wound dressing?. . 2020; 34(1): 14-18

Corresponding Author: Mirzaman Hüseynov, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (28 accesses)
 (429 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale