TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
The effect of midazolam premedication to intravenous cannulation with topical lidocaine-prilocaine cream (EMLA) in pediatric patients []
. 2003; 17(1): 12-16

The effect of midazolam premedication to intravenous cannulation with topical lidocaine-prilocaine cream (EMLA) in pediatric patients

Elif Bombacı, Osman Ekinci, Onur Canpolat, Serhan Çolakoğlu, Neşe Aydın
Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Istanbul

INTRODUCTION: Midazolam premedication and EMLA cream (Eutectic Mixture of local anesthetics; Astra USA, Westborough, MA) topical anesthesia are frequently used in invasive procedures in pediatric patients. In this study, we aimed to investigate the effect of midazolam premedication to intravenous cannulation with EMLA cream.
METHODS: 1-12 years old 62 patients with ASA I-II and institutional approval and parents’ consent were included in the study. They were divided into four groups in according to their age and the drugs used. Group A1: 1-5 years, EMLA (n=14) Group A2: 1-5 years, EMLA+midazolam (n=15) Group B1: 6-12 years, EMLA(n=17) and Group B2: 6-12 years, EMLA+midazolam (n=16). EMLA
was applicated to the dorsum of the hand, one hour before the operation. Midazolam 0.5 mg/kg was given orally diluted in clear fruit juice, 30 minutes before the procedure. The reaction to give hand during venepuncture with 22G cannula and drawing hand during injection were classified as 0=non, 1=mild and 2=severe. Injection pain was measured with face scale and observation pain scale scores renging between one to five.
RESULTS: While the score used to evaluate stress and anxiety was significantly higher (p<0.05) in the A, group compared to others, there was no difference among the three other groups. The results of the hand withdrawal at injection scale and observation pain scale that are used to evaluate the efficacy of EMLA cream, were similar in all groups (p>0.05). In group A1 the reaction to give hand
was significantly high compared to other groups. There was no difference among hand with drawl at injection among all groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that in older children preoperative briefing and EMLA cream application provides satisfactory comfort in minor procedures such as intravenous connulation while younger children should be given midazolam premedication in addition to EMLA cream application.

Keywords: Midazolam, EMLA cream, premedication, pediatric


Çocuklarda topikal lidokain-prilokain kremle (EMLA) intravenöz kanülasyona oral midazolam premedikasyonunun etkisi

Elif Bombacı, Osman Ekinci, Onur Canpolat, Serhan Çolakoğlu, Neşe Aydın
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Midazolam premedikasyonu ve EMLA krem (Eutectic Mixture of Local Anesthetics; Astra USA, Westborough, MA) topikal anestezisi çocukların invaziv girişimlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada farklı yaş grubu çocuklarda oral midazolam premedikasyonunun EMLA kremle yapılan intravenöz kanülasyonlarda işleme bir kolaylık sağlayıp sağlamadığı araştırıldı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Elektif şartlarda ameliyat edilecek 1-12 yaş arası ASA I-II fizik durumda 62 çocuk, kurum ve aile onayı ile çalışmaya alınarak dört gruba ayrıldı: A1 grubu (1-5 yaş, EMLA n=14), A2 grubu (1-5 yaş, EMLA+midazolam n=15), B1grubu (6-12 yaş, EMLA n=17) ve B2 grubu (6-12 yaş, EMLA+midazolam n=16). Tüm çocukların el sır-tına operasyondan bir saat önce EMLA krem sürülüp te-gaderm ile kapatıldı, yapılacak işlem çocuğa ve aileye an-latıldı. Ayrıca A2 ve B2 gruplarına operasyondan 30 dakika önce midazolam 0.5 mg/kg oral verildi. 22G kanül ile damar yolu açılırken elini vermeye tepki(EVT) ve enjeksiyonda el çekme (EEÇ); 0=yok, 1=az, 2=şiddetli olarak, enjeksiyon ağrısı ise yüz skalası ve ağrı gözlem skalası (1-5 arası puanlama) puanlandırıldı.

BULGULAR: Korku ve endişenin değerlendirilmesinde kullanılan EVT puan ortalaması A1 grubunda diğer tüm gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulunurken (p<0.05), diğer üç grup arasında fark tespit edilmedi. EMLA kremin etkinliğini değerlendiren EEÇ ve OPS puan ortalamasında ise gruplar arasında fark bulunmadı (p>0.05). A1 grubunda elini vermeye tepki diğer gruplara göre anlamlı olarak
yüksek bulunurken enjeksiyonda el çekme değerlendirmesinde gruplar arası fark yoktu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Büyük yaş grubu çocuklarda preoperatif bilgilendirme ve EMLA krem uygulamasının intravenöz kanülasyon gibi küçük invaziv girişimlerde yeterli konforu sağ-ladığı, ancak daha küçük yaş gruplarında midazolam ile yapılan sedasyon desteğinin daha uygun olacağı kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Midazolam, EMLA krem, premedikasyon, çocuk


Elif Bombacı, Osman Ekinci, Onur Canpolat, Serhan Çolakoğlu, Neşe Aydın. The effect of midazolam premedication to intravenous cannulation with topical lidocaine-prilocaine cream (EMLA) in pediatric patients. . 2003; 17(1): 12-16

Corresponding Author: Elif Bombacı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1973 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale