TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Characteristics of Children 0-6 Aged and Families Showing Foreign Body Aspiration []
. 2018; 32(3): 93-102 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.093  

Characteristics of Children 0-6 Aged and Families Showing Foreign Body Aspiration

Alev Üstoğlu1, Bülent Zülfikar2, Gonca Topuzlu Tekant1, Rahşan Özcan1
1İstanbul University- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Medical School
2Hail University School of Medical Science

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the characteristics of 0-6 aged chidren showing foreign body aspiration and their families and clinical results of these chidren and to draw attention to the importance of the subject.

METHODS: Datas for this research were taken from the family of 93 children with 0-6 aged who were brought to the hospital due to the foreign body aspiration in between 2010-2012 years. Pecentage of datas were analyzed by the method of Fisher’s exact and chi-square.
RESULTS: 83.9 percent of the chidren was between 1-3 years old and 69.9% of them were male. 39.8 percent of their mothers were between 26-30 years old and education level of 46.2 percent of them were elementary school. Average income of 32.3% families were estimated as between 500-1000. It was determined that 89.2 % of their mothers does not know anything about the first aid for FBA. 44.1 % of families hit the back of their children and 37.6 % of them stick their fingers to the their children mouth after FBA. It was also determined that ın all patients, the foreign body was successfully removed with rigid bronchoscopy and 40.9 % of the foreign body was hazelnut and peanut. Also, with the increasement of level of education, information level of mothers about the mesures taken before and applications taken after FSA increase too.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nurses should educate and motivate the families and baby-sitters who caring 1-3 years-old children about protection of FBA and first aid.

Keywords: Foreign Body, Aspirations, Child, Nurse, Education, Family


Yabancı Cisim Aspirasyonu görülen 0-6 Yaş Çocukların ve Ailelerinin Özellikleri

Alev Üstoğlu1, Bülent Zülfikar2, Gonca Topuzlu Tekant1, Rahşan Özcan1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
2Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, yabancı cisim aspirasyonu görülen 0-6 yaş grubu çocuklardaki klinik sonuçları, çocukların ve ailelerinin özelliklerini belirlemek, konunun önemine dikkat çekmek, toplum ve aile açısından alınabilecek önlemler konusunda yön göstermek amacıyla planlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma verileri, İstanbul’daki bir üniversite hastanesine 2010, 2011, 2012 yıllarında yabancı cisim aspirasyonu sebebiyle getirilen 0-6 yaş grubu 93 çocuğun ailesinden elde edildi. Veriler yüzdelik dağılım, Fisher kesin ki-kare ile analiz edildi. Araştırmada uzmanlar tarafından hazırlanan soru formu kullanıldı. Ayrıca danışman ve araştırmacı tarafından hazırlanan eğitim broşürü, araştırma sonunda ailelere dağıtıldı.
BULGULAR: Çocukların %83,9’ u 1-3 yaş grubunda, %69,9’ u erkek idi. Annelerin %39,8’i 26-30 yaş aralığında, %46,2’ sinin eğitim seviyesi ilkokul, babalarının ise %38,7’ si 26-31 yaş aralığında, %43,0’ ü ilkokul mezunu idi. Ailelerin %32,3’ünün aylık ortalama gelirinin 500-1000 arasında olduğu belirlendi. Kazanın %81.7’ si evde meydana gelmiştir. Annelerinin %89,2’sinin YCA’ da ilk yardım uygulaması hakkında bilgi sahibi olmadığı, YCA’dan sonra çocukların %50,5’ inin ilk 6 saat içinde bir sağlık kuruluşuna götürüldüğü belirlenmiştir. Ailelerin %44,1’i aspirasyondan sonra çocuğun sırtına vurmuş, %37,6’ sı körlemesine parmak sokmuştur. Annelerin %67,7’sinin yabancı cisim aspirasyonunu engellemek için gerekli önlemler ve yabancı cisim aspirasyonu oluştuktan sonra neler yapabileceğine dair bilgi sahibi olmadığı, YCA için büyük risk oluşturan baklagil ve kuruyemişleri ailelerin 59,2’sinin uygunsuz şekilde sakladığı, başvuru şikayetlerinin %84,9’unun hırıltı olduğu tespit edildi. Hastaların tamamında yabancı cismin rijid bronkoskopi ile ve tek seferde başarıyla çıkarıldığı, çıkarılan yabancı cismin %40,9’unun fındık ve fıstık olduğu, eğitim düzeyi arttıkça, annelerin YCA öncesinde alınacak önlemler ve sonrasında yapılacak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma durumunun arttığı belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk sağlığının geliştirilmesi ve korunmasında önemli bir role sahip olan hemşireler, 1-3 yaş grubu çocukların bakımı ile ilgilenen bireyleri yabancı cisim aspirasyonu olasılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmalı, ilk yardım müdahalesi hakkında söz konusu bireylere eğitim vermeli ve motive etmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Cisim, Aspirasyon, Çocuk, Hemşire, Eğitim, Aile


Alev Üstoğlu, Bülent Zülfikar, Gonca Topuzlu Tekant, Rahşan Özcan. Characteristics of Children 0-6 Aged and Families Showing Foreign Body Aspiration. . 2018; 32(3): 93-102

Corresponding Author: Alev Üstoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (21 accesses)
 (828 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale