TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Rectal Irrigation Methods []
. 2018; 32(3): 148-151 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.148  

Rectal Irrigation Methods

Neriman Akansel
Bursa Uludag Univeristy Faculty of Health Sciences, Department Surgical Nursing

Rectal irrigation is a widely used intervention on pediatric surgery patients.Although there are several indictions for rectal irrigation procedure it has been mainly used in hirchsprung disease in order to empty the bowels, prepearing child’s bowels for planned procedures and in meconium ileus. In all intervenions done on patients rescpecting their privacy and psychological condition are as important as performing the procedure itsef. This article adresses the main rectal irrigation procedures and intervention steps.

Keywords: recatal irrigation, intervention steps, meconium ileus, hirschsprung disease


Rektal İrrigasyon Yöntemleri

Neriman Akansel
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,

Rektal irrigasyon çocuk cerrahisi hastalarında yaygın olarak kullanılmakta olan bir uygulamadır. Rektal irrigasyon için pek çok endikasyon bulunmakla birlikte temel olarak hirschsprung hastalığında bağırsağın boşaltılmasını sağlamak, bağırsakları bir işlem için hazırlamak, mekonyum ileus bunların başında gelmektedir. Hastalara yapılan tüm uygulamalarda uygulamanın doğru bir teknikle yapılması kadar hastanın mahremiyet duygusuna ve psikolojik durumuna da özen göstermek son derece önem taşımaktadır. Bu derlemede rektal irrigasyon yönetmelerine ve uygulamadaki işlem basamaklarına yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: rektal irrigasyon, işlem basamakları, mekonyum ileus, hirschsprung hastalığı


Neriman Akansel. Rectal Irrigation Methods. . 2018; 32(3): 148-151

Corresponding Author: Neriman Akansel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (10 accesses)
 (4433 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale