TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Minimally invasive surgery in the management of vesicoureteral reflux []
. 2016; 30(4): 316-321 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.316  

Minimally invasive surgery in the management of vesicoureteral reflux

Haluk Emir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul

Ureteroneocystostomy using open surgery is being performed for many years in the management of vesicoureteral reflux with higher success and lower complication rates. Subureteric injection is a minimally invasive treatment alternative but has not replaced open surgery. Laparoscopic, transvesicoscopic and finally robot- assisted ureteroneocystostomy are the current minimally invasive techniques despite limited experience and scarce number of long-term results. Technical advances in endoscopic equipments, production of flexible-tipped instruments, three dimensional view, and assistance of a robot provide the surgeon a manuplation opportunity comparable to open operation and some of their characteristic features confer the surgeon more effective application of these procedures. Minimally invasive approaches, and especially robotic surgery will possibly replace open surgery in near future.

Keywords: vesicoureteral reflux, treatment, surgery, laparoscopy, robotic surgery


Vezikoüreteral reflü tedavisinde minimal invaziv cerrahi

Haluk Emir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul

Vezikoüreteral reflü tedavisinde açık cerrahi girişim ile üreteroneosistostomi teknikleri uzun yıllardır yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile uygulanmaktadır. Subüreterik enjeksiyon minimal invaziv bir tedavi seçeneği olmakla birlikte, açık cerrahinin yerini alamamıştır. Sınırlı deneyim ve uzun dönem sonuçlarının az olmasına karşın, laparoskopik, transvezikoskopik ve robot yardımlı üreteroneosistostomi günümüzdeki minimal invaziv cerrahi seçenekleri olarak görülmektedir. Endoskopik aletlerdeki teknik gelişmeler, el aletlerinin uçlarının bükülebilir olarak üretilmesi, üç boyutlu görüntü olanağı ve robot yardımı cerraha açık ameliyata yakın hatta bazı özellikleri ile daha etkin bir uygulama olanağı sağlamaktadır. Gelecekte minimal invaziv yaklaşımlar, özellikle robotik cerrahi açık ameliyatların yerini alabilecektir.

Anahtar Kelimeler: vezikoüreteral reflü, cerrahi tedavi, laparoskopi, robotik cerrahi


Haluk Emir. Minimally invasive surgery in the management of vesicoureteral reflux. . 2016; 30(4): 316-321

Corresponding Author: Haluk Emir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1002 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale