TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Rare Case Report: Epigastric Heteropagus Twin with Omphalocele []
. 2014; 28(3): 78-80 | DOI: 10.5222/JTAPS.2014.078  

Rare Case Report: Epigastric Heteropagus Twin with Omphalocele

Mehmet Hanifi Okur, İbrahim Uygun, Selçuk Otçu, Mesut Sığa
Dicle University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, 21280, Diyarbakir, Turkey

Conjoined twins are classified as symmetrical or asymmetrical, with heteropagus being known as the asymmetrical form. Heteropagus twins are an extremely unusual condition. One twin of the pair exhibits severe defects and is referred to as a parasite. Isolated case reports
comprise most of published work on this rare congenital anomaly, and there are few reports in the English language literature. We herein report the successful separation of a pair of epigastric heteropagus twins with an omphalocele.
Conclusion: Heteropagus twins are an extremely unusual condition. Using diagnostics methods permit the development of an exact surgical approach for the separation of conjoined twins.

Keywords: Epigastric heteropagus, omphalocele, conjoined twins


Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu: Epigastrik Heterofagus ve Omfolosel

Mehmet Hanifi Okur, İbrahim Uygun, Selçuk Otçu, Mesut Sığa
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.d, Diyarbakır

Yapışık ikizler simetrik ve asimetrik olarak sınıflandırılır. Asimetrik form olanı heterofagus olarak bilinir. Heterofagus ikiz nadir görülen bir durumdur. İkizlerden birinde şiddetli defekt vardır ve parazitik ikiz olarak tanımlanır. İzole vaka sunumları bu nadir görülen konjenital anomalilerle ilgili yayınlanmış çalışmaların çoğunu oluşturur. İngilizce literatürde bir kaç vaka bildirilmiştir. Biz burada başarılı bir şekilde ayırdığımız omfoloseli olan epigastrik heterofagus ikiz vakasını sunmayı amaçladık.
Sonuç: Heterofagus ikiz çok nadir görülen anomalilerdir. Kullanılan tanı metodları cerrahı yaklaşımımızı belirler ve yapışık ikizleri tam olarak ayırmamıza izin verir.

Anahtar Kelimeler: Epigastrik heterofagus, omfalosel, yapışık ikiz


Mehmet Hanifi Okur, İbrahim Uygun, Selçuk Otçu, Mesut Sığa. Rare Case Report: Epigastric Heteropagus Twin with Omphalocele. . 2014; 28(3): 78-80

Corresponding Author: Mehmet Hanifi Okur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (1202 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale