TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
A very rare cause for neonatal methemoglobinemia: Enteral methylene blue []
. 2010; 24(3): 135-137 | DOI: 10.5222/JTAPS.2010.135  

A very rare cause for neonatal methemoglobinemia: Enteral methylene blue

Ahmet Baş, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Ali İhsan Anadolulu, Meltem Çağlar, Hüseyin Murat Mutuş, Hamit Okur
T.C.S.B. İstanbul Medeniyet University Göztepe Research And Training Hospital, Department Of Pediatric Surgery

Methemoglobinemia is rare cause for noncardiac cyanosis. Methylene blue (MB) is used for variable diagnostic investigations by virtue of its staining properties and is also a well-accepted therapeutic agent to treat methemoglobinemia. Side effects are rare with its use. This presentation describes a neonate who developed methemoglobinemia, hemolytic anemia, hyperbilirubinemia and acute renal failure after enteral administration of MB and defines the treatment modality employed.

Keywords: methemoglobinemia, methylene blue, enteral, newborn


Yenidoğan methemoglobinemisinin çok ender bir nedeni: Enteral metilen mavisi

Ahmet Baş, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Ali İhsan Anadolulu, Meltem Çağlar, Hüseyin Murat Mutuş, Hamit Okur
T.C.S.B İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Methemoglobinemi nonkardiyak siyanozun nadir bir nedenidir. Metilen mavisi (MM) ise boyama özelliği nedeniyle, çeşitli tanısal işlemlere ek olarak, methemoglobineminin tedavisinde kullanılır. MM kullanımına bağlı yan etki görülme olasılığı zayıftır. Bu sunumda enteral yolla MM verilen bir yenidoğanda gelişen methemoglobinemi, hemolitik anemi, hiperbiluribinemi ve akut böbrek yetmezliğine dikkat çekilmekte ve uygulanan tedavi tanımlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: methemoglobinemi, metilen mavisi, enteral, yenidoğan


Ahmet Baş, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Ali İhsan Anadolulu, Meltem Çağlar, Hüseyin Murat Mutuş, Hamit Okur. A very rare cause for neonatal methemoglobinemia: Enteral methylene blue. . 2010; 24(3): 135-137

Corresponding Author: Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (33 accesses)
 (1851 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale