TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Effects of diagnostic endoscopy on lenght of stay and cost in patients with suspect of corrosive ingestion []
. 2009; 23(2): 78-80

Effects of diagnostic endoscopy on lenght of stay and cost in patients with suspect of corrosive ingestion

Ali Sayan, Mete Kaya, Hasan Turan, Özge Atacan, Tunç Özdemir, Ahmet Arıkan
Izmir Tepecik Education And Research Hospital Pediatic Surgery Clinic

OBJECTIVE: Esophageal burns caused by corrosive material ingestion are a common. Since there is no sensitive test to diagnose esophagus burn properly, diagnostic endoscopy may be necessary to be informed about the degree of burn. In this study, we aimed to evaluate the clinical results related to our approache to suspected of corrosive material ingestion.


METHODS: Patients with corrosive material ingestion between June 2008 and June 2009 were divided into 3 groups according to the method of approach. Group 1 patients were those with endoscopy in the first 24 hours of admission and no burns or only first degree burns were found. Group 2 were those who had an endoscopy and significant burns. In group 3, the patients did not have any endoscopy due to varios reasons. Groups were compared with chi square and variance analysis method statistically in terms of age, gender, kind of material, lenght of stay (LOS) and cost.


RESULTS: Diagnostic endoscopy was applied to 134 (72 %) of 186 cases with suspect of corrosive material ingestion (group 1: 73; group 2: 61). 52 % of the patients were on follow-up without endoscopy. No difference was found in both groups in terms of age and gender (p>.05). In all three groups, alkaline material ingestion was found in majority and there was no significant difference between the groups (p>.05). Group 1 had a significantly lower LOS (p<.05). Five patients in group 2 and 4 patients in group 3 have been taken into dilatation programme because their esophageal strictures progress. In terms of cost rates, there was no significant difference between group 1 and 2 but group 3 had a significantly lower cost than the other groups (p<.05).

CONCLUSION: It is stil largued if there is a need for endoscopy in corrosive material ingestion in controversial cases. This study showed that endoscopy decreases the admission time in the hospital for cases when burns were not diagnosed but increases the costs.


Keywords: Child, corrosive material, diagnostic endoscopy


Koroziv madde içen çocuklarda tanısal endoskopi yapılmasının yatış süresi ve maliyet üzerine etkileri

Ali Sayan, Mete Kaya, Hasan Turan, Özge Atacan, Tunç Özdemir, Ahmet Arıkan
Tc. S.b. İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Koroziv madde içimine bağlı özofagus yanıkları çocuklarda karşılaşılan sık sorunlardan biridir. Özofagus yanığını doğrulayacak hassas bir test olmadığından, yanık derecesini öğrenmek için tanısal endoskopi yapılması gerekebilir. Bu çalışmada koroziv madde içimi şüphesi olan olgulara yaklaşımda uyguladığımız yöntemlerin klinik yansımaları gösterilmiştir.

YÖNTEMLER: Kliniğimizde Haziran 2008-Haziran 2009 arasında koroziv madde içme hikâyesi ile başvuran olgular yaklaşım yöntemlerine göre üç gruba ayrıldı. Grup1’e ilk 24 saat içinde endoskopi yapılıp yanık saptanmayan veya 1 derece yanık saptananlar, grup 2’ye endoskopi yapılıp yanık saptananlar ve grup 3’e çeşitli nedenlerle endoskopi yapılamayan olgular dahil edildi. Gruplar yaş, cinsiyet, koroziv madde cinsi, yatış süresi ve maliyetleri açısından istatistiksel olarak ki-kare ve varyans analiz yöntemi ile karşılaştırıldı.


BULGULAR: Koroziv madde içme şüphesi ile yatırılan 186 olgudan 134’ine (% 72) tanısal endoskopi uygulandı (grup 1: 73; grup 2: 61). Elli iki olgu endoskopi yapılmadan takip edildi (grup 3). Her üç grup arasında yaş ve cinsiyet yönünden bir fark yoktu (p>.05). Her üç grupta da daha çok alkali madde içimi vardı ve aralarında anlamlı fark yoktu (p>.05). Yatış süreleri yönünden grup 1 de diğer gruplarla karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşüktü (p<.05). Grup 2’de 5, grup 3’de 4 hastada özofagus striktürü gelişti ve dilatasyon programına alındı. Maliyet oranları karşılaştırıldığında grup 1 ve 2 arasında anlamlı bir fark yokken, grup 3’de anlamlı olarak diğer gruplardan düşüktü (p<.05).


SONUÇ: Koroziv madde içme şüphesi olan olgulara yaklaşım ve endoskopinin gerekliliği halen tartışılan bir konudur. Bu çalışma göstermiştir ki endoskopi yapılması yanık saptanmayan olgularda hastanede yatış süresini kısaltmaktadır ancak maliyeti arttırmaktadır.


Anahtar Kelimeler: Çocuk, korroziv madde, tanısal endoskopi


Ali Sayan, Mete Kaya, Hasan Turan, Özge Atacan, Tunç Özdemir, Ahmet Arıkan. Effects of diagnostic endoscopy on lenght of stay and cost in patients with suspect of corrosive ingestion. . 2009; 23(2): 78-80

Corresponding Author: Ali Sayan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1868 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale