TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Basic experimental research course according to participant evaluation []
. 2007; 21(1): 11-14

Basic experimental research course according to participant evaluation

Hamit Okur, Kudret Doğru, A. Celil Ünver, Erkut Somak
Erciyes Unv. Medical Faculty Experimental And Clinical Research Center, Kayseri

OBJECTIVE: In most countries it is a legal obligation on researchers to take a qualified basic education and to have a certificate for performing experimental research on laboratory animals. Although some legal arrangements have been done recently, there is no standard training programme in our country. Some practices have been locally done in certain centers. We have instituted two days periodical basic experimental research courses in our research center since September 2003. The aim of this study is to present the results participant questionnaire which we applied at the end of each course.
METHODS: We performed a questionnaire consisting of 35 questions to 175 participants at the end of each course which was arranged periodically at each month between September 2003 -June 2004.
RESULTS: 96 % of participants were medical doctors and the 53 % of those compose of research assistants. According to participants, theoretical lectures and practical applications during the course were adequate 95 % and 98 %, respectively. 94 % of participants were defended the necessity of the training on the living animals and the participation to such an experimental research course. 87 % of participants found adequate theirselves to make an experimental research on laboratory animals. At the end of the course, 74 % of participants were stated that there have been considerable changes on their sight about animal ethical rights. In addition to this, 89 % of participants were suggested the necessity of teaching the research methods on laboratory animals during the license education.
CONCLUSION: It has been demonstrated that training for performing the experimental research on laboratory animals is necessary and a two days programme is adequate.

Keywords: Laboratory animals, experimental study, training


Katılımcılar gözüyle “deneysel araştırma kursu”

Hamit Okur, Kudret Doğru, A. Celil Ünver, Erkut Somak
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakan Çetinsaya Deneysel Ve Klinik Araştırma Merkezi, Kayseri

AMAÇ: Laboratuar hayvanlarında deneysel çalışma yapacakların bu konuda çalışma yapabilmeleri için gerekli eğitimi almaları ve sertifika sahibi olmaları birçok ülkede yasal zorunluluk olarak uygulanmaktadır. Ülkemizde deney hayvanları konusunda son yıllarda bazı yasal düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, deneysel araştırma yapacak kişilerin sertifikasyonu konusunda bir standart bulunmamaktadır. Belli merkezlerde lokal olarak bazı uygulamalar yapılmaktadır. Kurumumuzda Eylül 2003'ten itibaren Türkiye'de ilk kez iki gün süreli periyodik Deneysel Araştırma Kursu başlatılmıştır. Bu çalışmanın amacı kurs katılımcılarına kurs sonunda uygulanan anket çalışması ile ilgili sonuçları takdım etmek ve iki gün süreli kurs uygulamasının sonuçlarını tartışmaktır.
YÖNTEMLER: Eylül 2003-Haziran 2004 tarihleri arasında periyodik olarak düzenlenen Deneysel Araştırma Kursu'na katılan 175 katılımcıya kurs sonunda 35 sorudan oluşan bir anket çalışması yapıldı.
BULGULAR: Katılımcıların % 96'sı tıp kökenli olup, % 53’ünü araştırma görevlileri oluşturmakta idi. Katılımcıların % 95'i kursta anlatılan teorik konuları yeterli bulurken, yine % 98'i pratik uygulamaları yeterli bulmuşlardı. Katılımcıların % 94'ü canlı hayvan üzerinde eğitimin gerekliliğini savunurken, yine % 94'ü deneysel çalışma yapmak için böyle bir kursa katılmanın gerekliliğini belirtmişlerdi. Katılımcıların % 87'si kurs sonunda kendilerini deneysel çalışma için yeterli görmüşlerdi. Kurs sonunda katılımcıların % 74'ü hayvan etik hakları konusunda görüşlerinde önemli değişiklik olduğunu belirtmişlerdi. % 89 katılımcı bu kursun lisans eğitimi sırasında verilmesi gerekliliğini önermişlerdi.
SONUÇ: Laboratuar hayvanlarında deneysel çalışma yapmak için gerekli eğitimin alınmasının gerekliliği ve iki gün süreli kursun yeterliliği bu çalışma ile gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Laboratuar hayvanları, deneysel çalışma, eğitim


Hamit Okur, Kudret Doğru, A. Celil Ünver, Erkut Somak. Basic experimental research course according to participant evaluation. . 2007; 21(1): 11-14

Corresponding Author: Hamit Okur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1137 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale