TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Use of absorbable gelatin sponge as an artificial depot for local anesthetics: an experimental study []
. 2004; 18(3): 101-105

Use of absorbable gelatin sponge as an artificial depot for local anesthetics: an experimental study

Mete Kaya1, Mehmet Emin Boleken1, Mustafa Cengiz2, Hasan Kafalı3, Ahmet Kara4, Turan Kanmaz1, Selçuk Yücesan1
1Harran University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Şanlıurfa
2Harran University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology, Şanlıurfa
3Harran University Faculty of Medicine, Obstetrics and Gynecology, Şanlıurfa
4Harran University Faculty of Medicine, Nuclear Medicine Center, Sanliurfa

INTRODUCTION: Rapid dispersal of local anesthetics out of the wound infiltration area cause short analgesia time. We investigated the absorption rate and tissue reaction of subcutaneously placed bupivacaine soaked absorbable gelatin sponge in an experimental model.
METHODS: In 10 anesthetized rats, a skin incision was made on both sides of the right and left inguinal area. On the right side, bupivacaine and 99mTc-pertechnetate mixture solution soaked absorbable gelatin sponge was placed subcutaneously, and on the left side, same solution was infiltrated. Sequential anterior scintigrams of the body were obtained at 15, 30, 60 min after surgical procedure, and at 2, 6, 24 hr, and statistically analyzed. All incisions were histopathologically evaluated on 21st day after surgery.
RESULTS: Scintigraphic images showed that in the infiltration side, more rapid dispersal of mixture solution out of the subcutaneous area while most of the remaining radioactivity persisted in absorbable gelatin sponge side even at the end of 24 hours. In all times, radioisotope counts were significantly high in right side when compared with left side (p<0.05). The results showed that absorbable gelatin sponge was well tolerated by subcutaneous tissue.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study would suggest that absorbable gelatin sponge might also be useful as an artificial carrier for local anesthetics when placed subcutaneously.

Keywords: Gelatin sponge, postoperative analgesia, tissue reaction, slow drug release


Lokal anestezik maddeler için yapay taşıyıcı olarak jelatin süngerin kullanılması: Deneysel çalışma

Mete Kaya1, Mehmet Emin Boleken1, Mustafa Cengiz2, Hasan Kafalı3, Ahmet Kara4, Turan Kanmaz1, Selçuk Yücesan1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Şanlıurfa
4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Merkezi, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Ciltaltına uygulanan lokal anestezik maddelerin uygulandıkları dokudan hızlı emilimleri nedeniyle analjezi süresi kısa olmaktadır. Bu deneysel çalışmada, lokal anestezik maddenin dokudan emilim hızını azaltmak ve analjezik etkisini uzatmak amacıyla, cerrahide kanama durdurmada kullanılan jelatin süngerin ciltaltında uygulanabilirliği araştırılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 10 adet Wistar albino cinsi dişi sıçan kullanıldı. Tüm sıçanların sağ ve sol inguinal bölgelerine cilt ve ciltaltı dokusunu içine alacak şekilde kesi yapıldı. Sağ taraftaki kesiden ciltaltına, bupivacain ve 99mTc- pertechnetat karışımı solüsyon emdirilmiş jelatin sünger yerleştirildi, sol taraftaki kesiden ise ciltaltına aynı solüsyondan eşit miktarda infiltre edildi. İşlemlerden sonra 15., 30., 60. dakikalarda, 2., 6. ve 24. saatlerde tüm vücudun sintigrafik görüntüleri alındı ve radyoaktif madde sayımı yapılarak,
sonuçları istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Ameliyat sonrası 21. günde kesi yerleri, doku tepkileri açısından histopatolojik olarak incelendi.

BULGULAR: Sintigrafik görüntüler infiltrasyon tarafında radyoaktif maddenin 2 saat içinde hızla emildiğini, jelatin sünger tarafında ise, 24 saat sonunda bile ölçülebilecek kadar radyoaktif madde kaldığını gösterdi. Aynı zamanlarda yapılan ortalama radyoaktif madde sayımları tüm zamanlarda infiltrasyon tarafı ile karşılaştırıldığında, jelatin sünger tarafında anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Histopatolojik sonuçlar jelatin süngerin ciltaltı dokusunda önemli bir tepkiye neden olmadığını gösterdi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada elde edilen bulgular, ciltaltına yerleştirilen jelatin süngerin, içine emdirilen sıvının yavaş salınışına neden olduğunu göstermekte ve böylece lokal anestezik maddelerin analjezik etkilerini uzatmak için kullanılabilirliğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Jelatin sünger, ameliyat sonrası analjezi, doku tepkisi, yavaş ilaç salınışı


Mete Kaya, Mehmet Emin Boleken, Mustafa Cengiz, Hasan Kafalı, Ahmet Kara, Turan Kanmaz, Selçuk Yücesan. Use of absorbable gelatin sponge as an artificial depot for local anesthetics: an experimental study. . 2004; 18(3): 101-105

Corresponding Author: Mete Kaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (626 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale