TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Liver tumor surgery and our experience []
. 2007; 21(1): 34-38

Liver tumor surgery and our experience

İ. Serdar Arda, İbrahim Ötgün, Mehmet Coşkun, Fatih Boyvat, L. Hakan Güney, Ender Fakıoğlu, Banu Bilezikçi, Özlem Özen, Akgün Hiçsönmez, Mehmet Haberal
Başkent Unv. Medical Faculty, Pediatric Surgery, Radiology, Pathology, Transplantation Clinics, Ankara

OBJECTIVE: Here, we present our one year experience in patients with liver tumors.
METHODS: 6 patients’ data (1 hepatoblastoma, 1 hepatocellular carcinoma, 1 metastatic liver mass -previously operated for Wilms' tumor- and 1 embryonal rabdomyosarcoma) were investigated retrospectively.
RESULTS: Four of the patients were male and the others were female. Ages were changed between 4 months and 6 years. All patients were investigated with tumor markers, hematological and biochemical analysis, Doppler ultrasonography and computerized tomographic hepatic angiography. Tumor was totally resected in four patients. One patient underwent live-donor partial liver transplantation. One patient with hepatoblastoma is still receiving preoperative chemotherapy.
CONCLUSION: It is quite important to define the tumor borders with computerized tomographic hepatic angiography. We believe that liver tumor surgery should be performed by experienced surgeons in well-equipped centers. Liver transplantation is the treatment of choice in unresectable non-metastatic tumors.

Keywords: Hepatoblastoma, hepatocellular carcinoma, rabdomyosarcoma, wilms' tumor, hepatectomy, liver transplantation


Karaciğer tümörleri ve cerrahi deneyimlerimiz

İ. Serdar Arda, İbrahim Ötgün, Mehmet Coşkun, Fatih Boyvat, L. Hakan Güney, Ender Fakıoğlu, Banu Bilezikçi, Özlem Özen, Akgün Hiçsönmez, Mehmet Haberal
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi, Radyoloji Ve Patoloji Ad, Genel Cerrahi Ad Ve Transplantasyon Birimi, Ankara

AMAÇ: Kliniğimizde bir yıl içerisinde karaciğer tümörü netanısı ile izlenen hastaların bulguları sunulmaktadır.
YÖNTEMLER: Kliniğimizde 1 yıl içerisinde 6 olgu (3 hepatoblastom, 1 hepatosellüler karsinom, 1 metastatik karaciğer kitlesi -opere Wilms' tümörü- ve 1 embriyonel rabdomiyosarkom) izlenmiştir. Bu çalışmada hastaların bulguları geriyedönük olarak taranmıştır.
BULGULAR: 4'ü erkek ikisi kız olan hastaların yaşları 4 ay ile 6 yaş arasındaydı. Hastaların tümü tümör belirteçleri, dopler ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografik hepatik anjiyografi ile değerlendirildi. 4 hastada kitle tam olarak çıkarıldı. Hepatoblastoma tanılı bir hastaya canlı vericiden karaciğer nakli yapıldı. Hepatoblastomlu diğer bir hasta ise kemoembolizasyon sonrasında kemoterapi programına alındı.
SONUÇ: Çocukluk çağı karaciğer tümörleri ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografik hepatik anjiyografi ile ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Bu hastaların cerrahi sağaltımları deneyimli bir cerrahi ekip tarafından uygun ameliyathane donanımı olan merkezlerde yapılmalıdır. Karaciğer nakli, metastazı olmayan ve çıkarılamayan tümörlerde uygulanması gereken cerrahi sağaltım olmalıdır.


Anahtar Kelimeler: Hepatoblastom, hepatosellüler karsinom, rabdomiyosarkom, wilms' tümörü, hepatektomi, karaciğer nakli


İ. Serdar Arda, İbrahim Ötgün, Mehmet Coşkun, Fatih Boyvat, L. Hakan Güney, Ender Fakıoğlu, Banu Bilezikçi, Özlem Özen, Akgün Hiçsönmez, Mehmet Haberal. Liver tumor surgery and our experience. . 2007; 21(1): 34-38

Corresponding Author: İ. Serdar Arda


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1344 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale