TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Ovarian artery injury as a peritoneal dialysis complication: Case report []
. 2009; 23(2): 89-93

Ovarian artery injury as a peritoneal dialysis complication: Case report

Mehmet Melek, Yeşim Edirne, Burhan Beger, Mecnun Çetin
Yuzuncu Yil Unv. Medical Faculty Pediatry And Pediatric Surgery Clinics

Patients treated with peritoneal dialysis are prone to many complications like peritonitis, catheter exit-site infection, catheter disfunction, insufficient clearance and ultra-filtration. Although hemoperitoneum is described as a benign complication, one should be cautious against it because of its life-threatening severe form seen in approximately 20 % of patients. There are several studies reporting intra-peritoneal hemorrhage during the procedure but a specific localization of the hemorrhage is not mentioned. We present here a case of 2 months old female infant who died due to intra-abdominal hemorrhage caused by ovarian artery injury on the 4th day after peritoneal dialysis was performed. Catheters made of hard material can cause hemorrhage. Fixation of these catheters is vital.

Keywords: Dialysis, ovarian artery, hemorrhage


Bir periton diyalizi komplikasyonu olarak over arteri yaralanması: Olgu sunumu

Mehmet Melek, Yeşim Edirne, Burhan Beger, Mecnun Çetin
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalları, Van

Periton diyalizi tedavisindeki hastalar, başta peritonit olmak üzere, kateter çıkış yeri infeksiyonu, kateter disfonksiyonu, yetersiz klirens ve yetersiz ultrafiltrasyon gibi birçok komplikasyon ile karşı karşıyadırlar. Periton diyalizi yapılan hastalarda hemoperitoneum benign bir komplikasyon olarak tariflenmekle birlikte olguların % 20 gibi bir kısmında hayatı tehdit eden şiddette görülmesi nedeniyle dikkat edilmesi gereken önemli bir komplikasyondur. Çeşitli serilerde periton diyalizi sırasında oluşan intraperitoneal kanama komplikasyonu bildirilmekle birlikte kanamanın spesifik bir odağından bahsedilmemektedir. Bu çalışmada periton diyaliz kateterinin takılmasını takiben dördüncü günde gelişen over arteri yaralanmasına bağlı intraabdominal hemoraji sonucu exitus olan iki aylık kız bebek olgu sunulmaktadır. Özellikle sert malzemeden yapılmış periton diyaliz kateterlerinin kanama komplikasyonuna etkisi oldukça fazladır ve bu tür kateterlerin stabilizasyonu hayati önem taşır.

Anahtar Kelimeler: Diyaliz, over arteri, kanama


Mehmet Melek, Yeşim Edirne, Burhan Beger, Mecnun Çetin. Ovarian artery injury as a peritoneal dialysis complication: Case report. . 2009; 23(2): 89-93

Corresponding Author: Mehmet Melek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1915 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale