TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Parathyroidectomy experiences in children with secondary hyperparathyroidism []
. 2007; 21(1): 39-41

Parathyroidectomy experiences in children with secondary hyperparathyroidism

İbrahim Ötkün, İ. Serdar Arda, Arzu Gençoğlu, İbrahim Şanlıalp, Özlem Özen, L. Hakan Güney, Aynur Özen, Ender Fakıoğlu, Pelin Oğuzkurt, Akgün Hiçsönmez
Başkent Unv. Medical Faculty, Pediatric Surgery, Nuclear Medicine, Pathologyclinics, Ankara

Long-duration of hyperparathyroidism secondary to chronic renal failure may cause bone shape changes and pathologic fractures. Total parathroidectomy is the treatment of choice in these patients. Here, we present four patients with secondary hyperparathyroidism who underwent surgery. Intraoperative use of Tc-99m sestamibi significantly facilitates the surgical procedure. We think that implantation of a small amount of parathyroid tissue inside the sternocleidomastoid muscle prevents postoperative hypoparathyroidism.

Keywords: Secondary hyperparathyroidism, chronic renal failure, hypocalcemia, parathyroidectomy, Tc-99m sestamibi


Çocukluk çağında sekonder hiperparatiroidizmde paratiroidektomi deneyimlerimiz

İbrahim Ötkün, İ. Serdar Arda, Arzu Gençoğlu, İbrahim Şanlıalp, Özlem Özen, L. Hakan Güney, Aynur Özen, Ender Fakıoğlu, Pelin Oğuzkurt, Akgün Hiçsönmez
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, Nükleer Tıp Ve Patoloji Anabilim Dalları, Ankara

Çocukluk çağında sıklıkla süregen böbrek yetmezliğine ikincil olarak oluşan sekonder hiperparatiroidizm uzun dönemde kemiklerde şekil bozukluklarına ve patolojik kırıklara yol açabilmektedir. Tıbbi sağaltıma yanıt vermeyen bu olgularda total paratiroidektomi ve doku implantasyonu en uygun tedavi yaklaşımıdır. Burada, kliniğimizde ameliyat edilerek izlenen 4 paratiroid olgusu sunulmaktadır. Hastalar ameliyat öncesinde boyun ultrasonografisi ve paratiroid sintigrafisi ile değerlendirilmelidir. Ameliyat sırasında Tc-99m sestamibi kullanımı paratiroid bezlerinin bulunmasını kolaylaştırmaktadır. Sternoklaydomastoid kası içine paratiroid dokusu yerleştirilmesi ameliyat sonrasında ortaya çıkması olası hipoparatiroidizmin önlenmesinde en etkili yaklaşım olarak düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sekonder hiperparatiroidizm, süregen böbrek hastalığı, hipokalsemi, paratiroidektomi, Tc-99m sestamibi


İbrahim Ötkün, İ. Serdar Arda, Arzu Gençoğlu, İbrahim Şanlıalp, Özlem Özen, L. Hakan Güney, Aynur Özen, Ender Fakıoğlu, Pelin Oğuzkurt, Akgün Hiçsönmez. Parathyroidectomy experiences in children with secondary hyperparathyroidism. . 2007; 21(1): 39-41

Corresponding Author: İ. Serdar Arda


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1241 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale