TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Duhamel-Martin vs transanal endorectal pullthrough operations in Hirschsprung's disease []
. 2007; 21(1): 20-24

Duhamel-Martin vs transanal endorectal pullthrough operations in Hirschsprung's disease

İrfan Karaca, Aytaç Karkıner, Erdal Türk, Günyüz Temir, Başak Uçan, Esra Uçuk, Münevver Hoşgör
Behcet Uz Pediatry Education And Research Hospital, Ordu Pediatry Hospital, Pediatric Surgery Clinic

OBJECTIVE: The availability of neonatal diagnosis of Hirschsprung's disease (HD) and developments in the neonatal anesthetic procedures have directed the surgical treatment of HD to primary pull-through operations which are performed during the neonatal period. Aim of this study is to compare the morbidity and the associated complications of transanal endorectal pullthrough (TEP) and Duhamel-Martin operations with single-session which are performed for surgical treatment of HD.
METHODS: 10 patients (group 1) who underwent Duhamel-Martin operation between 1996 and 2001, and 18 patients (group 2) who underwent TEP between 2001 and 2005 were reviewed retrospectively for their ages at the time of operations, length of resected intestine, time of first postoperative defecation, duration of nasogastric decompression, time of oral feed start, length of stay in the intensive care unit, and postoperative complications. Mann-Whitney U test was used for statistical analyses.
RESULTS: Age at the time of operation in group 1 patients was 53.7±16.98 (15-195/365) days, and in group 2 patients it was 47.55±11.53 (3-180/365) days (p>0.05). Length of the resected intestinal segment was 17.60±4.73 (7-58) cms in group 1, and 15.83±2.18 (5-32) cms in group 2 (p>0.05). Duration of the surgical procedure was 302.00±16.51 (240-400) minutes in group 1; and 174.44±11.34 (100-240) minutes in group 2 (p<0.01). Length of stay in the intensive care unit was 7.90±0.80 (5-12) days in group 1; and 1.88±0.37 (0-7) days in group 2 (p<0.01). Time of first postoperative defecation 3.20±0.61 (1-7) days in group 1 and 1.33±0.14 (0-3) days in group 2 (p<0.01). Duration of nasogastric decompression was 6.40±0.79 (4-11) days in group 1, and 1.22±0.12 (1-3) days in group 2 (p<0.01).
CONCLUSION: When compared with Duhamel-Martin operation with single-session, TEP has advantages such as short duration of operation time, early recovery of postoperative intestinal function and less postoperative complications. Transanal endorectal pullthrough procedure with single-session is one of the suitable surgical methods to be performed in early diagnosed HD.

Keywords: Hirschsprung's disease, newborn, Duhamel-Martin, transanal endorectal pullthrough


Hirschprung hastalığında Duhamel-Martin ve transanal endorektal pullthrough ameliyatlarının sonuçlarının karşılaştırılması

İrfan Karaca, Aytaç Karkıner, Erdal Türk, Günyüz Temir, Başak Uçan, Esra Uçuk, Münevver Hoşgör
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir, Ordu Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ordu

AMAÇ: Hirschsprung hastalığında (HH) tanının yenidoğan (YD) döneminde konması ve neonatal anestezideki gelişmeler, hastalığın cerrahi tedavisini yenidoğan döneminde uygulanan primer pullthrough ameliyatlarına yönlendirmiştir. Bu çalışmanın amacı, HH'nın cerrahi tedavisinde, tek basamaklı transanal endorektal pullthrough (TEP) ve Duhamel Martin ameliyatlarının morbidite ve komplikasyonlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: 1996-2001 yılları arasında Duhamel Martin ameliyatı uygulanan 10 hasta 1. grubu, 2001-2005 yılları arasında TEP ameliyatı uygulanan 18 hasta 2. grubu oluşturdu. Birinci ve 2. grup hastalar; yaş, rezeke edilen barsak uzunluğu, ameliyat sonrası ilk defekasyona kadar geçen süre, nazogastrik (N/G) dekompresyon süresi, oral beslenmeye geçiş ve yoğun bakımda (YB) kalış süreleri ile ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından geriye dönük olarak incelendi. Sonuçlar, Mann-Whitney U testi kullanılarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ortalama operasyon yaşı, 1. grup hastalarda 53.7±16.98 (15-195/365) gün, 2. grup hastalarda 47.55±11.53 (3-180/365) gün (p>0.05). Rezeke edilen barsak uzunluğu, 1. grupta 17.60±4.73 (7-58) cm, 2. grupta 15.83±2.18 (5-32) cm, (p>0,05), operasyon süresi 1. grupta 302.00±16.51 (240-400) dk., 2. grupta 174.44±11.34 (100-240) dk. (p<0.01), YB'da kalış süresi 1. grupta 7.90 ±0.80 (5-12) gün, 2. grupta 1.88±0.37 (0-7) gün (p<0.01), ilk defekasyon süresi, 1. grupta 3.20±0.61 (1-7) gün, 2. grupta 1.33±0.14 (0-3) gün (p<0.01), N/G dekompresyon süresi 1. grupta 6.40±0.79 (4-11) gün, 2. grupta 1.22±0.12 (1-3) gün (p<0.01) olarak değerlendirildi.
SONUÇ: Tek evreli TEP ameliyatının, Duhamel Martin ameliyatına göre; daha kısa süreli olması, barsak fonksiyonlarının daha erken başlaması ve komplikasyonlarının daha az olması gibi avantajları vardır. Erken dönemde tanı konmuş HH'da tek evreli TEP ameliyatı uygulanacak cerrahi yöntemler arasında uygun olanlardan birisidir.

Anahtar Kelimeler: Hirschsprung hastalığı, yenidoğan, Duhamel Martin, transanal endorektal pullthrough


İrfan Karaca, Aytaç Karkıner, Erdal Türk, Günyüz Temir, Başak Uçan, Esra Uçuk, Münevver Hoşgör. Duhamel-Martin vs transanal endorectal pullthrough operations in Hirschsprung's disease. . 2007; 21(1): 20-24

Corresponding Author: Erdal Türk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1542 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale