TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Laparoscopy in non-palpable testis and varicocele []
. 2016; 30(4): 346-352 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.346  

Laparoscopy in non-palpable testis and varicocele

Aydın Şencan, Halil İbrahim Tanrıverdi, Ömer Yılmaz
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Manisa

Today numerous operations in pediatric urology. can be done successfully and safely with minimally invasive techniques. Most of these operations are performed for non-palpable testes. Laparoscopy is superior over radiological imaging methods in the diagnosis and localization of non-palpable testes. Recently, one or two-staged laparoscopic orchiopexies have been commonly applied for intraabdominal testes. Another area for which laparoscopy is frequently used in pediatric urology is varicocele surgery. Although there is no consensus on the ideal surgical technique for varicosele, results of the laparoscopic varicocele surgery are comparable with other techniques.
In conclusion, laparoscopy is a commonly preferred, efficacious and safe method for both non-palpable testes and varicocele surgery.

Keywords: non-palpable testis, undescended testis, varicocele, laparoscopy, childhood


Palpe edilemeyen testis ve varikoselde laparoskopinin yeri

Aydın Şencan, Halil İbrahim Tanrıverdi, Ömer Yılmaz
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Manisa

Günümüzde çocuk ürolojisi ile ilgili pek çok operasyon, minimal invaziv tekniklerle başarılı ve güvenilir bir şekilde yapılmaktadır. Bu girişimlerin büyük bir bölümü palpe edilemeyen testislere yöneliktir. Laparoskopi özellikle palpe edilemeyen testislerin tanısında ve lokalizasyonunun belirlenmesinde radyolojik görüntüleme yöntemlerine göre daha üstündür. Son zamanlarda intraabdominal yerleşimli testislerde bir veya iki aşamalı laparoskopik orşiopeksiler sıkça uygulanır hâle gelmiştir. Laparoskopinin çocuk ürolojisinde sık kullanıldığı diğer bir alan ise varikosel cerrahisidir. Varikosel cerrahisinde her ne kadar ideal teknik açısından ortak bir fikir birliği olmasa da laparoskopik varikosel cerrahisinin sonuçları diğer tekniklerle karşılaştırılabilir niteliktedir.
Sonuç olarak, laparoskopi, gerek palpe edilemeyen testislerde, gerekse de varikosel cerrahisinde sıkça tercih edilen etkin ve güvenilir bir girişimdir

Anahtar Kelimeler: palpe edilemeyen testis, inmemiş testis, varikosel, laparoskopi, çocukluk çağı


Aydın Şencan, Halil İbrahim Tanrıverdi, Ömer Yılmaz. Laparoscopy in non-palpable testis and varicocele. . 2016; 30(4): 346-352

Corresponding Author: Aydın Şencan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (903 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale