TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Treatment of hydatid disease of the lung with albendazole in children []
. 2003; 17(1): 21-25

Treatment of hydatid disease of the lung with albendazole in children

İrfan Karaca, Haluk Ceylan, Deniz Süzek, Aykut Özdamar, Başak Uçan, Münevver Hoşgör
İzmir Dr. Behçet Uz Children's Diseases Training and Research Hospital, Pediatric Surgery Clinic, Izmir

INTRODUCTION: The results of medical treatment of the hydatid disease of the lung, which is a common health problem of children, with albendazole were evaluated.
METHODS: In this prospective study, 22 consecutive children with hydatid disease of the lung, who were treated medically with albendazole between January 1995 and April 2001, were evaluated. Albendazole was given 10 mg/kg daily in two equally divided doses continuously du-ring the course. Early and late outcomes were recorded.
RESULTS: Duration of the treatment varied between 2 to 18 months (mean 5.3±4.1). Complete radiologic recovery was observed in 20 cases, whilst the cyst dimensions decreased in the remaining two. Patient ages, and size and the number of the cysts did not affect the duration of the treatment. No adverse effect related to albendazole was encountered. The follow-up ranged between 2 months and 6.5 years. No recurrence was noted in the long term follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hydatid disease of the lung of the children can be successfully treated with albendazole

Keywords: Hydatid disease, lung, albendazole, treatment


Çocuklarda akciğer kist hidatiğinin albendazol ile tedavisi

İrfan Karaca, Haluk Ceylan, Deniz Süzek, Aykut Özdamar, Başak Uçan, Münevver Hoşgör
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada, çocuklarda sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olan akciğer kist hidatiğinde albendazol ile yapılan tıbbi tedavinin sonuçları değerlendirilmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1995-Nisan 2001 arasında kliniğimizde albendazol ile tedavi edilen ardışık 22 akciğer kist hidatiği olgusu ileriye dönük incelendi. Olgularda ağızdan günde 10 mg/kg albendazol iki eşit doza bölünmüş olarak, tedavi süresince aralıksız uygulandı. Erken ve geç dönem izlem sonuçları kaydedildi.

BULGULAR: Albendazol tedavisi 2 ay ile 18 ay arasında sürdü (ortalama 5.3±4.1). Radyolojik iyileşme 20 olguda gözlendi, 2 hastada kist boyutlarında küçülme saptandı. Hasta yaşı, kistin büyüklüğü ve sayısının tedavi süresi üzerine etkisi olmadı. Albendazole bağlı komplikasyon gelişmedi. Hastaların izlem süresi 2 ay ile 6.5 yıl arasında değişiyordu. Geç dönemde yeni kist gelişmedi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk çağı akciğer kist hidatikleri albendazol ile başarıyla tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, akciğer, albendazol, tedavi


İrfan Karaca, Haluk Ceylan, Deniz Süzek, Aykut Özdamar, Başak Uçan, Münevver Hoşgör. Treatment of hydatid disease of the lung with albendazole in children. . 2003; 17(1): 21-25

Corresponding Author: İrfan Karaca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (2467 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale