TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Malone antegrade colonic enema procedure in children []
. 2003; 17(1): 26-29

Malone antegrade colonic enema procedure in children

Coşkun Özcan1, Murat Sabri Yılmaz1, Orkan Ergün1, Ahmet Çelik1, Ali Avanoğlu1, İbrahim Ulman2
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Department of Pediatric Urology, Izmir

INTRODUCTION: Fecal incontinence in patients with spina bifida, high anorectal and cloacal malformations and trauma may cause challenging medical and psychologic problems. In recent years, Malone Antegrade Colonic Enema (MACE) procedure has been proposed to achieve fecal continence in these patients. In this study, we report the results of MACE procedure in children with fecal incontinence.
METHODS: The records of 16 patients treated by MACE procedure between the years 1995-2002 were analyzed retrospectively. Mean age at surgery was 9 (5-13) years. The appendix (n=14), and in patients with previous appendectomy, cecal tube (n=2) were used for the construction of the stoma. Simultaneous construction of Mitrofanoff stoma for urinary diversion was performed in 7 patients and in 5 of these patients the appendix was divided into two pieces and the proximal portion was used for MACE. The cutaneous stomal anastomosis were constructed by using VQZ-flap technique.
RESULTS: Mean follow up was 17.3 (2-57) months. All cases perform daily enemas and all are continent for 1-2 days. Stenosis of the stoma in 3 cases and perforation of the appendix in 2 patients were the postoperative complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: MACE procedure has satisfactory results in children with fecal incontinence. Therefore, it is the recommended as a safe and effective method of treatment in such patients.

Keywords: Fecal incontinence, antegrad colonic enema


Çocuklarda Malone antegrad kolon lavmanı

Coşkun Özcan1, Murat Sabri Yılmaz1, Orkan Ergün1, Ahmet Çelik1, Ali Avanoğlu1, İbrahim Ulman2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Spina bifida, yüksek tip anorektal malformasyon, kloaka anomalisi, yaralanma gibi nedenlerle oluşan dışkı inkontinansı, tıbbi sorunların yanı sıra oluşturduğu ruhsal sorunlarla da önemlidir. Dışkı kontinansını sağlamak için Malone’nin tanımladığı ters appendikoçekostomi (Malone Antegrade Colonic Enema: MACE) rektal yıkamalarla kontinans sağlanması çabalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Çalışmamızda MACE uygulanan hasta grubumuzun sonuçları irdelenmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 1995-2002 yılları arasında MACE uygulanan 16 olgunun kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Olguların ameliyat sırasındaki yaş ortalaması 9’dur (5-13). Ondört olguda appendiks ve 2 olguda ise daha önce appendektomi yapıldığı için çekal tüp stoma olarak kullanılmıştır. Olguların 7’sinde aynı seansta Mitrofanoff kanalı ile üriner diversiyon yapılmış ve bu işlemde 5 olguda appendiks ikiye bölünerek proksimali MACE için kullanılmıştır. Deri düzeyinde stoma oluşturulmasında VQZ-şep tekniği kullanılmıştır.

BULGULAR: Ortalama izlem süresi 17.3 (2-57) aydır. Olguların tümü günde bir kez antegrad lavman uygulamakta ve tamamı bir ile iki gün arasında kontinan kalmaktadırlar. Ameliyat sonrası izlemlerinde 3 olguda stomada daralma ve 2 olguda appendiksde kateterizasyon sırasında delinme gelişmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Dışkı inkontinansı olan çocuklarda MACE ile elde edilen sonuçlar yüz güldürücüdür. Bu nedenle bu hastalarda etkili ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Dışkı inkontinansı, antegrad kolon lavmanı


Coşkun Özcan, Murat Sabri Yılmaz, Orkan Ergün, Ahmet Çelik, Ali Avanoğlu, İbrahim Ulman. Malone antegrade colonic enema procedure in children. . 2003; 17(1): 26-29

Corresponding Author: İbrahim Ulman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1133 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale