TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
The place of clinic and radiologic features in the differential diagnosis of foreign body aspiration in children []
. 2004; 18(3): 124-128

The place of clinic and radiologic features in the differential diagnosis of foreign body aspiration in children

Mete Kaya, Mehmet Emin Boleken, Aziz Serhat Baykara, Orhan Demirtaş, Mehmet Erdal Memetoğlu, Nedim Gözaydın, Turan Kanmaz, Selçuk Yücesan
Harran University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Şanlıurfa

INTRODUCTION: Foreign body aspiration (FBA) is a dangerous and common problem in children and represents an important cause of morbidity and mortality. Diagnosis of this condition based on suggestive history, the clinical symptoms and radiographic findings. We aimed to investigate the diagnostic value of patient’s history, clinical symptoms and signs, and radiological findings in the children with suspected FBA, so as to define the features which could facilitate early diagnosis.
METHODS: A retrospective analysis was conducted in consecutive children with suspected FBA who were admitted to our department and underwent broncoscopy over a period of 3 years from June 2000 to June 2003. History, clinical, radiological data of these patients were obtained, and statistically analyzed according to broncoscopic results (chisquare test).
RESULTS: A total of 26 children, aged between 4 months and 5 years had bronchoscopy on suspicion FBA. Bronchoscopy was negative in 8 (30.8 %) children. Coughing was present in all cases. In children with positive broncoscopy, the frequency of decreased air entry, wheezing, and unilateral obstructive emphysema found significantly higher compared with negative bronchoscopies (p<0.05), but fever and pneumonic infiltration on chest x-ray in the negative bronchoscopies were significantly frequent than positive bronchoscopies (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results demonstrate that the presence of decreased air entry, wheezing and unilateral obstructive emphysema on x-ray are important clues in the diagnosis of FBA in the suspected patients even if there is no history of a chocking episode.

Keywords: Foreign body aspiration, bronchoscopy, clinic and radiologic features, diagnostic value


Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarının ayırıcı tanısında klinik ve radyolojik özelliklerin yeri

Mete Kaya, Mehmet Emin Boleken, Aziz Serhat Baykara, Orhan Demirtaş, Mehmet Erdal Memetoğlu, Nedim Gözaydın, Turan Kanmaz, Selçuk Yücesan
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Yabancı cisim aspirasyonu (YCA), çocuklarda sık rastlanılan, tehlikeli, mortalitesi ve morbiditesi yüksek bir sorundur. Her ne kadar tanı konulmasında değerleri tartışmalı olsa da, YCA tanısı aspirasyon öyküsü, klinik ve radyolojik bulgulara dayanır. Bu çalışmada amacımız, YCA şüphesi olan çocuklarda bronkoskopi öncesi doğru tanı konulmasında klinik ve radyolojik bulguların değerini ortaya koymaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2000 ile Haziran 2003 tarihleri arasında kliniğimize YCA öyküsü ile getirilen ve bronkoskopi yapılan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Bu hastaların öyküsünde siyanotik tıkanma atağı, dispne, öksürük; klinik bulgu olarak ateş, azalmış hava girişi, wheezing, tek taraşı azalmış solunum sesleri ve radyolojik olarak atelektazi, pnomonik infiltrasyon, tek taraşı obstruktif
amfizem ve mediastinal şift verileri not edildi; bu bulgu ve belirtilerin negatif ve pozitif bronkoskopi sonuçlarına göre istatistiksel analizleri yapıldı (x2-testi).
BULGULAR: Üç yıllık periyotta, YCA şüphesi ile bronkoskopi yapılan, ortalama yaşı 1,5 olan (4 ay-5 yaş) toplam 26 çocuğun bilgilerine ulaşıldı. Sekiz hastada bronkoskopide yabancı cisme rastlanmadı (negatif) (% 30). Öksürük tüm olgularda vardı. Negatif bronkoskopili çocuklar ile karşılaştırıldığında, bronkoskopide YCA bulunan çocuklarda, muayenede azalmış hava girişi, wheezing, ve radyolojik olarak tek taraşı obstruktif amfizem anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05), diğer yandan ateş ve göğüs filminde
pnomonik infiltrasyon bronkoskopi negatif hastalarda anlamlı olarak yüksekti (p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: YCA şüphesi olan olgularda tıkanma öyküsü olmasa bile fizik muayenede azalmış hava girişi, wheezing ve göğüs filminde tek taraşı obstrüktif amfizem olması YCA tanısını güçlendirir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu, bronkoskopi, klinik ve radyolojik özellikler, tanısal değer


Mete Kaya, Mehmet Emin Boleken, Aziz Serhat Baykara, Orhan Demirtaş, Mehmet Erdal Memetoğlu, Nedim Gözaydın, Turan Kanmaz, Selçuk Yücesan. The place of clinic and radiologic features in the differential diagnosis of foreign body aspiration in children. . 2004; 18(3): 124-128

Corresponding Author: Mete Kaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (542 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale