TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Fibrinolytic therapy in pediatric age empyema []
. 2004; 18(3): 110-114

Fibrinolytic therapy in pediatric age empyema

Gülşen Ekingen1, Haluk Güvenç1, Selami Sözübir1, Metin Aydoğan2, Ayşe Tuzlacı1, Ayşe Gökalp2
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmit
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, İzmit

INTRODUCTION: In complicated effusions the increased production of fibrin results in formation of loculations and septations within the thoracic cavity, leading to ineffective chest tube drainage. Intrapleural fibrinolytic agents are employed to avoid thoracotomy in such complicated pleural effusions. Our study reviews the results of streptokinase treatment in children with pleural disease beyond the exudative stage following tube thoracostomy.
METHODS: Between October 2001-December 2002, twentytwo patients with pleural effusions were admitted to our hospital. Twenty-one patients were inserted a chest tube. Ninetene patients were treated with intrapleural stertokinase. Intrapleural streptokinase treatment was started in an average of two days following initial chest tube placement in complicated plevral effusion. The effectiveness of the therapy was assessed by monitoring the volume of the fluid, the level of LDH, Glucose and pH pre and post instillation.
RESULTS: Nineteen patients were treated by intrapleural streptokinase instillation. Mean of total number of instillations were 2.8 (1-4) in patients. The chest tube was removed at a mean of 9.51±5.82 days following completion of streptokinase instillation. The total length of hospital stay was 25.2±12.36 days in the group of treatment with streptokinase. A significant difference was also determined in the pleural LDH, glucose and pH, pre and post treatment. Four patients developed bronchopleural fistula and all of
fistula healed spontaneously. Finally, surgical intervention was necessary in two intractable cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Intrapleural streptokinase is an effective and safe adjunct in facilitating complete drainage of complicated empyemas.

Keywords: Pleural effusion, intraplevral fibrinolytic therapy, streptokinase


Çocukluk çağı ampiyem olgularında fibrinolitik tedavi

Gülşen Ekingen1, Haluk Güvenç1, Selami Sözübir1, Metin Aydoğan2, Ayşe Tuzlacı1, Ayşe Gökalp2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmit
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmit

GİRİŞ ve AMAÇ: Komplike parapnömonik effüzyonlu olguların tedavisinde, tüp torakostomi ile her zaman etkili bir drenaj sağlanamayabilir. Bu nedenle komplike plevral effüzyon tedavisinde fibrinolitik ajanların kullanımı önerilmektedir. Çalışmada, komplike plevral effüzyonlu olgular fibrinolitik ajan olarak streptokinaz uygulandı ve bu tedavinin etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2001-Aralık 2002 tarihleri arasında, pnömoniye bağlı plevral effüzyonlu 22 olgu başvurdu. Tüm olgulara ikili antibiyotik tedavisi verildi. Eksudatif evredekiüç olgu sadece torasentez ve/veya tüp torakoskopi ile, komplike effüzyon evresindeki 19 olgu tüp torakoskopi ve intraplevral streptokinaz uygulanarak tedavi edildi. Streptokinaz uygulanan ve uygulanmayan olgularda başvuru sırasında mevcut şikâyetlerinin süresi, tüp kalış ve hastanedeki yatış süresi tespit edildi. Streptokinaz uygulanan olgularda tedavi öncesi ve sonrası plevral sıvının toplam drenaj miktarı ve biyokimyasal parametrelerin değişiklikleri
değerlendirildi.

BULGULAR: Yaş ortalaması 3.95 yaş (6 ay-10y) olan on dört kız, sekiz erkek toplam 22 plevral effüzyonlu olgunun 21’ine göğüs tüpü takıldı. Bu olgulardan 19’una tüp takıldıktan ortalama iki gün sonra intraplevral streptokinaz uygulandı. Drene olan plevral sıvı miktarı ve USG bulgularının sonuçlarına göre ortalama 2.8 kez (1-4) doz tekrarı yapıldı. Şikâyetlerin başlangıcı ile başvuru arasında geçen
süre SK uygulanmayan olgularda 5.32 gün, uygulanan olgularda 9.78 gündü. SK uygulanan olguların plevral sıvı analizlerinde, tedavi sonrası drene olan sıvı miktarında artış ve biyokimyasal analizlerinde (Glukoz, pH ve LDH) belirgin değişiklik kaydedildi. SK uygulanan olgularda ortalama tüp süresi 9.51±5.82 (3-30) günken yatış süresi 25.2±12.36 (14-45) gün olarak tespit edildi. Bronkoplevral fistülü olan dört olgu takip sırasında kendiliğinden düzeldi. İki olguda tedaviye bağlı yeterli düzelme olmadığından
cerrahi girişim uygulandı. SK uygulamasına bağlı % 89.4 oranında başarı tespit edildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk ampiyem olgularının tedavisinde intraplevral streptokinaz uygulamasının etkili ve güvenilir bir drenaj sağladığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Plevral effüzyon, fibrinolitik tedavi, streptokinaz


Gülşen Ekingen, Haluk Güvenç, Selami Sözübir, Metin Aydoğan, Ayşe Tuzlacı, Ayşe Gökalp. Fibrinolytic therapy in pediatric age empyema. . 2004; 18(3): 110-114

Corresponding Author: Gülşen Ekingen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (631 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale