TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Laparoscopic extravesical ureteroplasty in treatment of vesicoureteral reflux: laparoscopic Lich-Gregoir: A case report []
. 2006; 20(1): 58-61

Laparoscopic extravesical ureteroplasty in treatment of vesicoureteral reflux: laparoscopic Lich-Gregoir: A case report

Gülce Hakgüder, Oğuz Ateş, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

Laparoscopy is widely used in diagnosis and treatment of the urogenital diseases of the children. Naturally vesicoureteral reflux (VUR), the most common urinary disease of the childhood, got into the field of laparoscopy. Herein, we aimed to present our first laparoscopic Lich-Gregoir procedure.
A 8 years old girl with a grade 4 bilateral VUR had underwent bilateral laparoscopic Lich-Gregoir anireflux procedure. With a smooth peroperative and postoperative period, the patient was discharged at the fifth postoperative day. There was no VUR detected on her long time follow up.
Laparoscopic Lich-Gregoir technique is a suitable laparoscopic antireflux procedure where it could be performed extraperitoneally or transperitoneally. With the aid of the scope vision, the excess and harmfull dissection at the posterior of the bladder could be prevented. Laparoscopic Lich-Gregoir technique should be considered as one of the choises among the antireflux procedures.

Keywords: Laparoscopy, Lich-Gregoir procedure, Vesicoureteral reflux


Vezikoüreteral reflü tedavisi için laparoskopik ekstravezikal üreteroplasti: Laparoskopik Lich-Gregoir onarımı: Olgu sunumu

Gülce Hakgüder, Oğuz Ateş, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Laparoskopi çocukların ürogenital sistem hastalıklarının tanı ve tedavisinde giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Çocukların en sık rastlanılan üriner sistem hastalıklarından vezikoüreteral reflünün (VÜR) ameliyatla tedavisi de doğal olarak laparoskopik cerrahinin ilgi alanına girmiştir. Biz de ilk laparoskopik Lich-Gregoir deneyimimizi sunmayı amaçladık. Bilateral IV'üncü derece VÜR saptanan 8 yaşındaki bir kız hastaya laparoskopik Lich-Gregoir yöntemi ile bilateral antireflü ameliyatı uygulandı. Ameliyat sırası ve sonrası dönem sorunsuz geçen hasta, ameliyat sonrası 5'inci gün taburcu edildi. Hastanın uzun dönem takibinde VÜR saptanmadı.
Açık ameliyat olarak uygulandığında elde edilen başarı yanında, Lich-Gregoir yöntemi gerek ekstraperitoneal gerek transperitoneal yaklaşımla laparoskopik olarak da uygulanmaya
elverişli bir yöntemdir. Laparoskopi sırasında endoskopun yardımıyla, mesane arkasındaki gereksiz ve zarar verecek diseksiyon engellenmektedir. Seçilmiş olgularda laparoskopik Lich-Gregoir yöntemi uygun tedavi seçeneklerinden biri olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, Lich-Gregoir yöntemi, Vezikoüreteral reflü


Gülce Hakgüder, Oğuz Ateş, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür. Laparoscopic extravesical ureteroplasty in treatment of vesicoureteral reflux: laparoscopic Lich-Gregoir: A case report. . 2006; 20(1): 58-61

Corresponding Author: Gülce Hakgüder, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (3 accesses)
 (753 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale