TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Transanal Endorectal Pull-Through []
. 2018; 32(3): 126-131 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.126  

Transanal Endorectal Pull-Through

İrfan Kırıştıoğlu, Fatih Çelik
Uludag University Medical Faculty Dept. Of Pediatric Surgery

The first successful surgical intervention for treatment of Hirschsprung's disease (HH) was performed by Swenson and Bill in 1948. In the following years, Duhamel, Martin, State, Rehbein, Soave, Boley described the techniques and modifications mentioned in their name.
Early diagnosis of Hirschsprug disease, improvement of pediatric anesthesia and postoperative care conditions, and attempts to make surgical interventions less invasive have changed the treatment principles of HH.
Transanal endorectal pull-through for Rectosigmoid Hirschsprung’s disease defined by De la Torre-Mondragon L, Ortega-Salgado JA in 1998 which is performed by the transanal pathway without opening the Soave-Boley operation. Most of the patients in the neonatal period with a single-session technique without laparotomy surgery can be considered as the most important change in the treatment of HH.

Keywords: Hirschsprung’s disease, Transanal endorectal pull-through, Surgical procedure


Transanal Endorektal Pull-Through

İrfan Kırıştıoğlu, Fatih Çelik
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

Hirschsprung hastalığı (HH) tedavisine yönelik ilk başarılı cerrahi girişim 1948 yılında Swenson ve Bill tarafından yapılmıştır. Takip eden yıllarda Duhamel, Martin, State, Rehbein, Soave, Boley kendi adlarıyla anılan teknikler ve modifikasyonlar tanımlamışlardır.
Hirschsprug hastalığı tanısının daha erken konulmaya başlanması, anestezi ve postoperatif bakım şartlarının iyileşmesi, cerrahi girişimlerin giderek daha az invaziv yapılmaya çalışılması HH’nın tedavi prensiplerini değiştirmiştir.
Rektosigmoid HH için 1998 yılında De la Torre Mondragon ve J.A. Ortega Salgado tarafından tanımlanan transanal endorektal pull-through, Soave-Boley ameliyatının batın açılmadan transanal yoldan yapılmasıdır. Bu yöntemle hastaların çoğunun yenidoğan döneminde laparotomisiz, tek seanslı teknikle ameliyat edilmesi HH’nin tedavisinde son yıllardaki en önemli değişikliktir.

Anahtar Kelimeler: Hirschsprung hastalığı, Transanal endorektal pull-through, Cerrahi tedavi


İrfan Kırıştıoğlu, Fatih Çelik. Transanal Endorectal Pull-Through. . 2018; 32(3): 126-131

Corresponding Author: İrfan Kırıştıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (17 accesses)
 (1162 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale