TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
A case of congenital midline cervical cleft treated with single Z-plasty []
. 2007; 21(1): 45-48

A case of congenital midline cervical cleft treated with single Z-plasty

Ömer Yılmaz, Abdülkadir Genç, Peyker Demireli, Teoman Özcan, Can Taneli
Celal Bayar University Medical Faculty Pediatric Surgery, Pathology Dept.

Congenital midline cervical cleft (CMCC) is a rare developmental anomaly in the ventral aspect of the neck. The most excepted theories of embryologic development is impaired fusion of the distal branchial arches in the midline. If the lesion is remain untreated, it causes cicatrical contracture in the neck over time. For this reason complete excision is necessary. We present a case of CMCC treated with Z-plasty closure, because it is very rare.

3 day old male infant was brought to the hospital due to the lesion at his neck, and diagnosed as thyroglossal sinus and recommended to have an operation. When the patient presented to our clinic, his physical examination showed lineer cleft lined with atrophic pink epithelium on the ventral mid-cervical line. The patient underwent elliptically complete excision of the lesion at 3 months of age with intratracheal general anesthesia. The closure of the vertical deficiency was accomplished by single-Z-plasty.

As, CMCC is reported as a rare abnormality diagnosis can be assess difficultly. Diagnosis and the treatment of this abnormality should be managed as soon as possible, in order to prevent the neck contracture highly likely to develop in the future

Keywords: Congenital midline cervical cleft, neck abnormality, Z-plasty


Z-plasti ile onarım yapılan konjenital orta hat servikal kleft olgusu

Ömer Yılmaz, Abdülkadir Genç, Peyker Demireli, Teoman Özcan, Can Taneli
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ve Patoloji Anabilim Dalları, Manisa

Konjenital orta hat servikal kleft boyun ön kısmının nadir görülen gelişimsel bir bozukluğudur. Embryolojik gelişim teorilerinden en fazla kabul göreni distal branşiyal arkusların boyun orta hatta birleşmesindeki yetersizliktir. Lezyonun tedavi edilmemesi halinde subkutan fibröz kordun giderek kalınlaşması ile boyunda kontraktür meydana gelir. Bu nedenle bütünüyle eksize edilmesi gereklidir. Z-plasti ile onarılan orta hat servikal kleft olgusu nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

3 günlük erkek olgu doğumunda boyundaki lezyon nedeniyle götürdükleri hastanede tiroglossal sinüs tanısı konularak operasyon önerilmiş. Polikliniğimize getirilen olgunun fizik muayenesinde boyun ön kısmı orta hatta düz bir yapıda atrofik pembe renkli epitelyum ile kaplı kleft görüldü. Lezyon, olgu 3 aylıkken intratrakeal genel anestezi altında eliptik olarak bütünüyle eksize edildi. Z plasti ile vertikal olarak kapatıldı.

Konjenital orta hat servikal klefti nadir görüldüğü için tanı zorluğu yaşanmaktadır. Tanı ve tedavide hızlı davranmak daha sonra gelişebilecek boyun kontraktürünü engellemektedir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital orta hat servikal klefti, boyun anomalileri, Z plasti


Ömer Yılmaz, Abdülkadir Genç, Peyker Demireli, Teoman Özcan, Can Taneli. A case of congenital midline cervical cleft treated with single Z-plasty. . 2007; 21(1): 45-48

Corresponding Author: Ömer Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1410 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale