TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
The role of asymmetrical dimethylarginine in the rat sepsis model []
. 2010; 24(3): 126-134 | DOI: 10.5222/JTAPS.2010.126  

The role of asymmetrical dimethylarginine in the rat sepsis model

İbrahim Uygun1, Mustafa Deniz2, Özlem Unay Demirel3, Halil Tuğtepe4, Serdar Hilmi İskit5, Türkan Yurdun6, Serpil Bilsel7, Tolga Emrullah Dağlı4
1Dicle University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology, Diyarbakir
2Canakkale Onsekiz Mart University Faculty Of Medicine, Department Of Physiology, Canakkale
3Hospital Of Special Medical Park, Department Of Biochemistry, Istanbul
4Marmara University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology, Istanbul
5Cukurova University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Adana
6Marmara University Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmaceutical Toxicology, Istanbul
7Marmara University Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Istanbul

OBJECTIVE: Asymmetrical dimethylarginine (ADMA) is an endogenous major inhibitor of nitric oxide (NO) synthase enzymes and a physiological modulator of NO biosynthesis. Elevation of plasma ADMA levels in critically ill patients with multiple organ dysfunction syndrome (MODS) and this elevation is an independent risk factor of intensive care unit mortality are showed. In a few recent studies attempting to explain relationship between ADMA-inflammation, conflicting results were reported about increasing or decreasing of plasma ADMA levels in sepsis earlier stage of MODS. We aimed to investigate ADMA and L-arginine (L-Arg) conditions in the rat sepsis model.
METHODS: Male Sprague-Dawley rats were grouped as sham (n=8) and sepsis (n=8). Sepsis was induced by the cecal ligation and perforation model. Twenty four hours after the induction of sepsis, rats were monitored and measured of hemodynamic parameters. Then rats were sacrificed and samples were taken for measurements of biochemistry parameters and plasma levels of ADMA and L-Arg. ADMA and L-Arg were measured simultaneously by high-performance liquid chromatography.
RESULTS: All of rats in the sepsis group were induced severe peritonitis and hyperdynamic normotansive early sepsis. Plasma ADMA concentrations were in sham group (n=6) 5,33 micromolar, whereas in sepsis group (n=7) significantly 10,24 micromolar (p<0.05) and in addition, between mean arterial blood pressure and plasma ADMA levels in the septic rats were showed positive correlation (r=0.77, p<0.05). Other measuremets were not significant between two groups.
CONCLUSION: In the hyperdynamic normotansive early sepsis, plasma ADMA levels are elevated. Plasma ADMA concentration may use to predictor marker in early sepsis in the future.

Keywords: Asymmetrical dimethylarginine, sepsis, rat


Sıçan sepsis modelinde asimetrik dimetilargininin rolü

İbrahim Uygun1, Mustafa Deniz2, Özlem Unay Demirel3, Halil Tuğtepe4, Serdar Hilmi İskit5, Türkan Yurdun6, Serpil Bilsel7, Tolga Emrullah Dağlı4
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Diyarbakır
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
3Özel Medical Park Göztepe Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul
5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana
6Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, İstanbul
7Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Asimetrik dimetilarginin (ADMA), endojen, kuvvetli bir nitrik oksit sentaz enzimi inhibitörüdür ve nitrik oksit (NO) sentezinde anahtar bir düzenleyicidir. Çoklu organ yetmezliği sendromlu (ÇOYS) hastalarda plazma ADMA düzeyinin yükseldiği ve kötü prognozun bir göstergesi olduğu bildirilmiştir. ADMA-enflamasyon ilişkisini açıklamaya çalışan kısıtlı sayıdaki yeni çalışmalarda ise, ÇOYS’un daha önceki safhalarından biri olan sepsiste plazma ADMA düzeyinin artıp azalması ile ilgili çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Bu deneysel çalışmada sıçanlarda, sepsisin hiperdinamik normotansif erken dönemi modeli oluşturularak plazma ADMA ve L-arginin (L-Arg) düzeylerinin ölçülmesi ve sepsiste ADMA ve L-Arg’in rolünün açıklanması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çalışmada iki grup (n=8) oluşturularak 16 adet genç erkek Sprague-Dawley türü sıçan kullanıldı. Sepsis grubunda çekum bağlanması ve delinmesi modeli ile sepsis oluşturuldu ve 24. saatte hemodinamik ve biyokimyasal ölçümler ile yüksek basınçlı sıvı kromatografisi metodu ile plazma ADMA ve L-Arg ölçümü yapılarak sham grubu ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Sepsis grubundaki tüm sıçanlarda ağır peritonit ve hiperdinamik normotansif erken sepsis safhası gelişti. Ölçülen hemodinamik, biyokimyasal ve hematolojik bulguları arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Plazma ADMA düzeyleri, sham grubunda (n=6) 5,33 mikromolar, sepsis grubunda (n=7) 10,24 mikromolar olarak anlamlı bir şekilde yüksek bulundu (p<0.05). Ayrıca, sepsis grubundaki sıçanların plazma ADMA düzeyleri ile ortalama arter basınçları arasında pozitif bir korelasyon saptandı (r=0.77, p<0.05). Sepsis grubundaki sıçanların plazma L-Arg düzeyleri ve L-Arg/ADMA oranlarında sham grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmadı.
SONUÇ: Hiperdinamik normotansif erken sepsis döneminde plazma ADMA düzeyi yükselmektedir ve ADMA, ileride sepsisin erken döneminin bir biyogöstergesi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Asimetrik dimetilarginin, sepsis, sıçan


İbrahim Uygun, Mustafa Deniz, Özlem Unay Demirel, Halil Tuğtepe, Serdar Hilmi İskit, Türkan Yurdun, Serpil Bilsel, Tolga Emrullah Dağlı. The role of asymmetrical dimethylarginine in the rat sepsis model. . 2010; 24(3): 126-134

Corresponding Author: İbrahim Uygun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (23 accesses)
 (1413 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale