TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Rare sclerosing stromal tumor of the ovary: A case report []
. 2009; 23(2): 85-88

Rare sclerosing stromal tumor of the ovary: A case report

Sema Uğuralp, Ahmet Güngör, Ahmet Sığırcı, Emine Şamdancı, Engin Aydın
Inonu Unv. Medical Faculty Pediatric Surgery, Radiology And Pathology Dept., Malatya

Sclerosing stromal tumor (SST) is a rare benign ovarian neoplasm of stromal origin. This disease most frequently occurs in young women under 30 years old.

15-year-old girl presented with a right ovarian complex cystic mass on abdominal ultrasonography. The CA-125 value was increased mildly. Other tumor markers were normal. Pelvic magnetic resonance imaging showed a large right ovary including heterogenic area, thick septa and contrast-enhanced cystic area. Intraoperatively, a hard, lobular, whitish-yellow fibrotic ovarian tumor including cystic area was identified. Oophorectomy was performed. Histologically, SST was reported.

It must be remembered that when a white-yellow and hard ovarian tissue is identified intraoperativel, the rare SST of the ovary maybe present.

Keywords: Sclerosing stromal tumor, Ca-125, ovary, child, benign


Overin nadir görülen sklerozan stromal tümörü: Olgu sunumu

Sema Uğuralp, Ahmet Güngör, Ahmet Sığırcı, Emine Şamdancı, Engin Aydın
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Cerrahisi, Radyoloji Ve Patoloji Anabilim Dalları, Malatya

Sklerozan stromal tümörler (SST) overin sex kord tümörleri içinde sınıflandırılan ve nadir görülen benign karakterli tümörlerdir. Bu hastalık çok sıklıkla 30 yaşın altındaki genç kadınlarda ortaya çıkar.

15 yaşında kız olgu karın ultrasonografisinde sağ overde kompleks kistik kitle saptanması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Tümör markırlarından CA-125 düzeyi normalin üzerinde idi. Diğer tümör markırları normaldi. Pelvik manyetik rezonans görüntülemede sağ over sola nazaran büyümüş olup içerisinde heterojen alanlar içeren, kalın septaları olan, kontrast tutan kistik alanlar izlendi. Yapılan eksplorasyonda lobule oldukça sert ve fibrotik görünümlü, krem renkli over kitlesi ve kitle içinde kistik alanlar mevcuttu. Ooforektomi yapıldı. Histopatolojik değerlendirmede stromal kaynaklı selim SST rapor edildi.

Cerrahi sırasında krem renkli ve oldukça sert over kitlesi görüldüğünde overin nadir görülen SST’ü hatırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sklerozan stromal tümör, Ca-125, over, çocuk, selim


Sema Uğuralp, Ahmet Güngör, Ahmet Sığırcı, Emine Şamdancı, Engin Aydın. Rare sclerosing stromal tumor of the ovary: A case report. . 2009; 23(2): 85-88

Corresponding Author: Sema Uğuralp


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (3120 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale