TR | ENG ISSN 1305-5194
 
Cilt : 32   Sayı: 1  Yıl : 2018

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder 
: 31 (3)
Cilt: 31  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Temel Eğitim Etkinlikleri: 10 yıllık bakış
Turkish Association of Pediatric Surgeons Basic Educational Activities: 10 years survey
Tutku Soyer, Cem Boneval, Ahmet Çelik, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Cüneyt Günşar, Ayşe Karaman, Abdulkerim Temiz
doi: 10.5222/JTAPS.2017.081  Sayfalar 81 - 88 (158 kere görüntülendi)

2.
Çocuk cerrahları ve Whatsapp: Anlık mesajlaşma yazılımının çocuk cerrahisinde günlük kullanımı ile ilgili ilk izlenimler
Pediatric surgeons and Whatsapp: Fırst impressions of daily use of communication software in pediatric surgery
Şenol Emre, Rahşan Özcan, Arın Celayir, Sinan Celayir
doi: 10.5222/JTAPS.2017.089  Sayfalar 89 - 94 (130 kere görüntülendi)

3.
Okul Tatili Dönemlerinin Çocuk Cerrahisi Polikliniğimize Başvuran Olguların Nicel ve Nitel Özelliklerine Etkisi* (*25-28 Ekim 2017 tarihinde Edirne’de yapılan 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur)
Effect of School Holiday Periods on Quantitave and Qualitative Characteristics of Cases Admitted to Our Pediatric Surgery Policlinic*
Güngör Karagüzel, Sadık Abidoğlu, Cem Boneval, Mustafa Melikoğlu
doi: 10.5222/JTAPS.2017.095  Sayfalar 95 - 98 (113 kere görüntülendi)

4.
Değişik yöntemlerin uygulandığı hipospadias olgularında bir cerrahın deneyimi
In hypospadias cases with different tecniques applied: One surgen experience
Canan Kocaoğlu
doi: 10.5222/JTAPS.2017.099  Sayfalar 99 - 104 (92 kere görüntülendi)

5.
Çocukluk Çağında Laparoskopik Kolesistektomi
Laparoscopic Cholecystectomy In Childhood
Mehmet Mert, Tunç Özdemir, Ali Sayan, Gökhan Köylüoğlu
doi: 10.5222/JTAPS.2017.105  Sayfalar 105 - 107 (123 kere görüntülendi)

6.
Hızlı Sünnet: Bir epidemiyolojik ve teknik araştırma
Rapid Circumcision: An epidemiological and technical research
Ali Erdal Karakaya, Ahmet Gökhan Güler, Ahmet Burak Doğan
doi: 10.5222/JTAPS.2017.108  Sayfalar 108 - 112 (123 kere görüntülendi)

7.
Preadölesan ve adölesan erkeklerde laparoskopik varikosel ligasyonu ile mikroskopik varikoselektominin karşılaştırılması
Comparison the outcomes of laparoscopic varicocele ligation and microscopic varicocelectomy in preadolescent and adolescent boys
Ahsen Karagözlü Akgül, Murat Uçar, Nizamettin Kılıç, Emin Balkan
doi: 10.5222/JTAPS.2017.113  Sayfalar 113 - 117 (108 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Türkiye’de Prepubertal Üretral Prolapsuslu İlk Çocuk Olgu
First child case of the prepubertal urethral prolapse in Turkey
Turan Yıldız, Aysel Yucak, Dilek Bingöl Aydın, Zekeriya İlçe
doi: 10.5222/JTAPS.2017.118  Sayfalar 118 - 120 (110 kere görüntülendi)

DIĞER
9.
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisinde Güncel Makalelerden Seçmeler
Emil Mammadov, Sibel Tiryaki
Sayfalar 121 - 125 (104 kere görüntülendi)

 
 
Copyright © 2018 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale