TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Gözden kaçırılan bir konu: Özofagus atrezili olguların göz kusurları []
. 2018; 32(1): 28-32 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.028  

Gözden kaçırılan bir konu: Özofagus atrezili olguların göz kusurları

Müberra Akdoğan1, Serpil Sancar2, Esra Özçakır2, Mete Kaya2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliği, Bursa, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliği, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolobom (CHARGE birlikteliği içinde) hariç, özofagus atrezili (ÖA) olgularda diğer göz anomalileri (refraksiyon kusuru, şaşılık, retinal patoloji vs) birlikteliği hakkında yeterli veri yoktur. Bu çalışmada ÖA nedeni ile ameliyat olmuş ve oftalmolojik yönden değerlendirilmiş olguların sonuçları sunulmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ÖA nedeni ile ameliyat olmuş hastalardan göz polikliniklerinde muayene edilmiş, yaşları 1-5 arasında değişen olguların oftalmolojik muayene sonuçları ile doğum haftası, ventilatöre bağlı geçirilen gün sayısı ve diğer klinik özellikleri birlikte değerlendirildi.
BULGULAR: Bulgular: ÖA nedeniyle ameliyat sonrası Göz Hastalıkları polikliniklerinde muayene olmuş ve kayıtlarına ulaşılan, yaşları 1-5 arasında değişen, 6’sı kız toplam 16 hasta değerlendirmeye alındı. Çocukların 2’sinde şaşılık ve bunlardan 1’inde Duane tip 1 retraksiyon sendromu saptandı. Göz kusuru olan hastaların birine ise prematüriteye bağlı retinopati (ROP-Retinopathy of Prematurity) nedeniyle göz içi enjeksiyon yapılmış ve düzelmişti. 13 olguda bir veya birden fazla göz kusuru vardı, en sık kusur hipermetropi ve astigmatik refraksiyondu. 6 olguda miyopik astigmatizma saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ÖA’li olgularda preterm doğum, perinatal asfiksi riski, geçirilen cerrahiler ve ameliyat sonrası yoğun bakım şartlarına bağlı olarak göz problemleri görülebilir. Başarılı ÖA ameliyatları sonrası tüm dikkatler yapılan cerrahi nedeni ile özofagusun sağlıklı devamlılığına odaklanmış iken, hastaların rutin göz muayenesi olası göz problemlerinin gözden kaçırılmamasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: özofagus atrezisi, göz, kolobom, kırma kusurları, şaşılık


Overlooked topic: Eye problems of esophageal atresia case

Müberra Akdoğan1, Serpil Sancar2, Esra Özçakır2, Mete Kaya2
1University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Bursa, Turkey
2University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Except for coloboma (in CHARGE association), there is insufficient data about ophthalmologic anomalies associated with esophageal atresia (EA) (refractive error, strabismus, retinal pathology, etc). In this study, we present the results of ophthalmologic evaluations of patients who underwent surgery with EA.
METHODS: The results of ophthalmologic examinations of the patients underwent surgery due to EA aged between 1 and 5 years and examined at eye clinics were evaluated, together with the number of days due to ventilator support, and other clinical features.
RESULTS: A total of 16 patients with EA (six girls and ten boys, aged between 1 and 5 years), who were examined at the ophthalmology policlinics and were reached to their records, postoperatively, were included in the study. Strabismus was detected in 2 of the children, and Duane type retraction syndrome in 1 of them. One of the patients with eye problem had been underwent intraocularly injection for retinopathy due to prematurity (ROP), and improved. Thirteen cases had one or more eye problems, the most frequent defect being hypermetropia and astigmatic refraction. Myopic astigmatism was present in 6 cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Eye problems can be seen in patients with EA, depending on prematurity, perinatal asphyxia risk, surgical surgeons and post-operative intensive care conditions. Routine eye examinations ensure that possible eye problems are not overlooked while all attention following successful EA surgery is focused on the continuity of the esophagus.

Keywords: esophageal atresia, eye, coloboma, refractive defects, strabismus


Müberra Akdoğan, Serpil Sancar, Esra Özçakır, Mete Kaya. Overlooked topic: Eye problems of esophageal atresia case. . 2018; 32(1): 28-32

Sorumlu Yazar: Serpil Sancar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (47 kere görüntülendi)
 (525 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale