TR | ENG ISSN 1305-5194
 
Cilt : 33   Sayı: 1  Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder 
Türk Çocuk Cerrahları’nın uluslararası yayınlarını,benzer profildeki ülkelerle karşılaştıran bir araştırmanın izlenimleri üzerine []
. 2018; 32(2): 85-88 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.085  

Türk Çocuk Cerrahları’nın uluslararası yayınlarını,benzer profildeki ülkelerle karşılaştıran bir araştırmanın izlenimleri üzerine

Cenk S.N. Büyükünal
Çocuk Ürolojisi Bilim D, Çocuk Cerrahisi Anabilim D,i̇.ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,i̇stanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: NK Tabari ve AK Tabari isimli iki İran’lı çocuk cerrahının uluslararası indeks ve veri tabanlarını inceleyerek Türkiye, Hindistan,İran ve Pakistan çocuk cerrahlarının yayınladıkları bilimsel çalışmaların değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan tablonun gözden geçirilmesi ve Türk çocuk cerrahları açısından değerlendirilip yormunun yapılması
YÖNTEM ve GEREÇLER: İlgili yazarların Iranian Journal of Pediatric Surgery’nin 2018 yılı ilk sayısında yayınlanan makalenin,PubMed SCOPUS,ISI(Web of Science) gibi veri tabanlarını inceleyerek ortaya çıknı tablo ve dökümler incelenmiştir
BULGULAR: Türkiye Çocuk Cerrahları’nın her üç veri tabanına göre son 25 yıl içinde yapılan ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler açısından diğer üç ülkeye göre açık ara önde oldukları sonucu gözlenmiştir. Ayrıca bu çalışmalara ait atıf sayıları ve yayın başına düşen ortalama atıf sayısı yönünden de bir üstünlük göze çarpmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu veriler ülkemiz çocuk cerrahları açısından gurur verivi bir tablo oluşturmaktadır. Ancak son yıllarda, yayın sayısı ve kalitesi açısından göreceli olarak daha duragan bir döneme girilmesi, üniversitelerimiz ve doçentlik sınavlarının sistemlerinde yapılan değişimler ve genel motivasyon eksikliği gibi nedenlerle, yakın bir gelecekte bu özelliğin yitirilmemesi riski bulunmaktadır.Bu riskin önlenebilmesi için, gerekli girişimlerin ve düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk cerrahisi, bilimsel çalışma, veri tabanları


The comparison of scientific publications in pediatric surgery among 4 Asian countries: Turkey, India, Iran and Pakistan

Cenk S.N. Büyükünal
Division Of Pediatric Urology, Department Of Pediatric Surgery,cerrahpasa Medical Faculty,university Of Istanbul, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this paper is to evaluate and discuss the results of an Iranian manuscript published in Iranian Journal of Pediatric Surgery(2018,1st issue) by NK Tabari and AK Tabari
METHODS: The above mentioned manuscript, databases such as PubMed,SCOPUS and ISI were investigated
RESULTS: According to the results of investigations of last 25-year period of 3 main databases,Turkish Pediatric surgeons sems to have the highest number of publications.Besides their number of citations and citations per publication was higher than the other 3 countries.
DISCUSSION AND CONCLUSION: During the last couple of years the difference in the system of examinatiosn for associate professorships, loss of motivation of pediatric surgeons due to some problems in teaching institutions and universities may have nefative effects on this position. Fort hat reason, special efforts and preventive care should be taken by the local authorities.

Keywords: Science production, pediatric surgery, data base


Cenk S.N. Büyükünal. The comparison of scientific publications in pediatric surgery among 4 Asian countries: Turkey, India, Iran and Pakistan. . 2018; 32(2): 85-88

Sorumlu Yazar: Cenk S.N. Büyükünal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2019 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale