TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Akilli telefonlar, geniş bant internet, dijital eğitim kaynakları ve tıp fakültesi öğrencileri []
. 2018; 32(1): 39-46 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.039  

Akilli telefonlar, geniş bant internet, dijital eğitim kaynakları ve tıp fakültesi öğrencileri

Şenol Emre1, Elif Altınay Kırlı3, Masis Malhasyan2, İzzet Altun2, Sinan Celayir1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Akıllı telefonlar, geniş bant internet, sosyal ağlar, bulut servisleri, anlık mesajlaşma uygulamaları ve dijital eğitim kaynaklarının Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından ne şekilde kullanıldığının sorgulanması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2. ve 5. Sınıf Türkçe ve İngilizce bölümü öğrencileri arasında yapılan anket çalışması ile öğrencilerin akıllı telefon, sosyal medya, anlık mesajlaşma, bulut servisleri, çevrimiçi veritabanları ve diğer digital eğitim kaynaklarını kullanımları sorgulanmış, bu konudaki avantaj ve dezavantajlar ile önerileri sorgulanmıştır.

BULGULAR: Ankete 302 öğrenci katıldı. Katılımcıların 129’u 2.sınıf (43 İngilizce bölümü, 86 Türkçe bölümü), 193’ü 5. sınıf (61 İngilizce bölümü, 112 Türkçe bölümü) öğrencisi idi. Katılımcılardan ikisi hariç tümü akıllı telefon kullanıyordu. İnternete girmek için ağırlıklı olarak akıllı telefonlar tercih edilirken (295/302), bunu dizüstü bilgisayarlar (191/302) tabletler (80/302) ve masaüstü bilgisayarlar (20/302) takip etmekteydi. Ondokuz öğrenci (% 6) sosyal medya kullanmıyordu. Yetmiş yedi öğrenci (%25) daha önce Pubmed, Medscape, Uptodate, Google Scholar vb. gibi dijital kaynakları hiç kullanmamıştı. Öğrencilerin %49 web tabanlı eğitim kaynaklarının önemli, %39’u çok önemli olduğunu bildirmesine karşın halihazırda çevrimiçi kaynakları günlük pratikte kullanan öğrenci sayısı 63 tür (% 21).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Tıp fakültesi öğrencileri arasında akıllı telefon çok yaygın olarak kullanılmaktadır. İnternete erişim için mobil araçlar (akıllı telefon ve tablet) kişisel bilgisayarlara göre daha çok tercih edilmektedir. Öğrenciler sosyal medyayı yaygın olarak kullanmaktadır. Çevrimiçi eğitim kaynaklarını kullanmada beşinci sınıflar ikinci sınıflara göre daha önde olup İngilizce gruplarda bu oran Türkçe gruplara göre daha yüksektir. Öğrenciler web tabanlı eğitime önem vermekle birlikte günlük pratikte alışılagelmiş basılı kitaplar, ders notları vb. gibi kaynaklara göre daha az tercih etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geniş bant internet, tıp öğrencileri, eğitim, akıllı telefon


Smart phones, broad band internet, digital educational resources and medical students

Şenol Emre1, Elif Altınay Kırlı3, Masis Malhasyan2, İzzet Altun2, Sinan Celayir1
1Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Department Of Pediatric Surgery
2Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty
3Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Department Of Pediatric Surgery Divison of Pediatric Urology

INTRODUCTION: To investigate the usage conditions of smart phones, broad band internet, social networks, cloud services, instant messaging applications and digital educational resources by medical students.
METHODS: With use of a questionary form, usage habits for smart phones, broad band internet, social networks, cloud services, instant messaging applications and digital educational resources, advantages and disadvantages and their suggestions on these subjects were investigated for second and fifth year of Cerrahpaşa Medical Faculty Turkish and English program students.
RESULTS: Three hundred and two students were involved in the study. One hundred and twenty nine of the participants were second year (43 English, 86 Turkish), and 193 (61 English, 112 Turkish) were fifth year students. All students except two were using smart phones routinely. While smart phones were the first choice for internet surfing (295/302), it’s followed by laptop computers (191/302), tablets (80/302) and desktop computers (20/302). Only 19 students (6%) declared they do not use social media. Seventy seven of the students (25%) had not used digital resources such as Pubmed, Medscape, Uptodate, Google Scholar etc. Despite the students noted they find web based educational resources significant (49%) and highly significant (39%), the number of the students that use online resources in a daily base was 63 (21%).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Smart phones are broadly used among medical students. Medical students were prefer mobile equipments for internet access when compared with personal computers. Students were using social media frequently. The usage rate of fifth grade students for online educational resources was higher when compared to the second year students Despite the students declare that they care about web based education, they prefer them less in daily practice, when compared with the conventional resources.

Keywords: Broad band internet, medical students, education, smart phones


Şenol Emre, Elif Altınay Kırlı, Masis Malhasyan, İzzet Altun, Sinan Celayir. Smart phones, broad band internet, digital educational resources and medical students. . 2018; 32(1): 39-46

Sorumlu Yazar: Şenol Emre, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (22 kere görüntülendi)
 (466 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale