TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 33   Sayı: 3  Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Toraks kitlelerine endoskopik yaklaşım []
. 2016; 30(3): 254-257 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.254  

Toraks kitlelerine endoskopik yaklaşım

Fatih Akbıyık
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

Minimal invaziv cerrahinin, görüntüyü magnifiye etme ve anatomik detaylara hakim olma, daha hızlı iyileşme, daha az ağrı, hastanede yatış süresini azaltma, kozmetik avantajlar gibi genel avantajları torakoskopik girişimler için de geçerlidir. Çocuklarda torakal kitleler cerrahi girişim gerektirir. Bu girişimler tanı koymak için torakoskopi, biyopsi ya da tedavi amaçlı eksizyon olabilir. Minimal invaziv cerrahi girişimler gibi torako-endoskopik işlemler de son kırk yılda ortaya çıkmıştır ve giderek yaygınlaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Torakoskopi, torakal kitle, çocuk


Endoscopic approach to thoracal masses

Fatih Akbıyık
Ankara Children's Health and Diseases, Hematology Oncology Training and Research Hospital, Pediatric Surgery, Ankara

The advantages of the minimally invasive surgery such as magnifying the image, dominating the anatomical details, faster recovery, lesser pain, decrease in the length of hospital stay and cosmetic advantages are all valid also for thoracoscopic interventions. Thoracic masses in children often require surgery. These interventions may include diagnostic thoracoscopy, biopsy or excisions for therapeutic purposes. Thoraco-endoscopic procedures such as minimally invasive surgery has emerged in the last fourty years and they are becoming increasingly widespread.

Keywords: Thoracoscopy, thoracal mass, children


Fatih Akbıyık. Endoscopic approach to thoracal masses. . 2016; 30(3): 254-257

Sorumlu Yazar: Fatih Akbıyık, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale