TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Sünnetin ebeveyn geri bildirimi ve tıbbi sonuçlar açısından değerlendirilmesi []
. 2019; 33(2): 65-71 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.65982  

Sünnetin ebeveyn geri bildirimi ve tıbbi sonuçlar açısından değerlendirilmesi

Mehmet Ali Özen, Egemen Eroğlu
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sünnet prevalansı Türkiye'de neredeyse %100'dür. Bu çalışmanın amacı, geniş bir kohort çalışmada ebeveyn geri bildirimlerini ve sünnetin tıbbi sonuçlarını araştırmaktır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuklarının sünnetinden sonra ebeveyn görüşlerini araştırmak ve tıbbi düşünceleri belgelemek için bir anket tasarlanmıştır. Anket formu toplam 14 sorudan oluşmaktadır.

BULGULAR: Toplam 1000 çocuğun anketi kaydedildi. Ebeveynler için altta yatan sünnet nedenleri; 1) gelenek-sosyal baskı (n = 606), 2) dini inanç (n = 132), 3) tıbbi sorunlar (n = 125), 4) hijyenik düşünce (n = 88) olarak tespit edildi. İstatistiksel olarak, yenidoğan sünnetini tercih eden ebeveynlerin memnuniyet oranı anlamlı derecede yüksekti. Sünnet sonrası birinci hafta kontrolünde 66 çocuğun küçük problemleri vardı; 8 çocuğun glans üzerinde kabuklanması, 11'inin ödem ve ekimozu, 47'sinin ise yapışıklığı mevcuttu. 5 çocukta yukarı yönlü idrar akımı mevcuttu. Gömülü penis 34 yenidoğan sünneti sonrasında gelişti ve 3 +/- 0.5 yıl sonra gömülü penislerden 16’sı düzeldi. İYE sünnet sonrası 33'ten 3'e düşürüldü.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Gelenek, sünnetin temel nedenidir. Yenidoğan dönemi ve 6 yaş sonrası en sık görülen sünnet yaşlarıydı. Bununla birlikte, ebeveynler, çocukları yenidoğan döneminde sünnet edildiğinde daha mutluydular. Bu dönem ebeveynlerin gözünde sünnet için en uygun zaman olarak görülmektedir. Sünnet sonrası meatal darlık (ağ), sadece yenidoğan sünneti sonrasında gelişti ve görülme sıklığı literatürde bildirilenden düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, sünnet, komplikasyonlar


Evaluation of circumcision in terms of parental feedback and medical outcomes

Mehmet Ali Özen, Egemen Eroğlu
Department of Pediatric Surgery, Koç University, School of Medicine,Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The prevalence of circumcision is virtually 100% in Turkey. The purpose of this study is to investigate the parental feedbacks and the medical outcomes of circumcision in a large cohort study.

METHODS: A questionnaire was designed to investigate parental opinions after their child’s circumcision, and to document the medical considerations. The questionnaire forms consisted of a total of 14 questions.
RESULTS: A total of 1000 children’s questionnaires were enrolled. The underlying causes of circumcision for parents were as follows; 1)tradition-social pressure (n=606), 2)religious belief (n=132), 3)medical problems (n=125), 4)hygienic consideration (n=88). Statistically, the satisfaction rate of the parents who preferred the newborn circumcision was significantly higher. 66 children had minor problems at first postop. week; 8 children had scab over the glans, 11 had edema and ecchymosis, 47 had adhesions. Upward deviated urination was present in 5 children. Buried penis have developed after 34 newborn circumcisions and 16 of buried penises were resolved after 3 +/- 0.5 years. UTI decreased from 33 to 3 after circumcision.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Tradition is the main reason for circumcision. Newborn period and after 6 years of age were the most common circumcision ages. However, parents were apparently happier when their children were circumcised in the newborn period. For the parents' side newborn period is seen as the best time for circumcision. Meatal stenosis (web), after circumcision develops only after newborn circumcision and its incidence is lower than reported in the literature.

Keywords: parents, circumcision, complications


Mehmet Ali Özen, Egemen Eroğlu. Evaluation of circumcision in terms of parental feedback and medical outcomes. . 2019; 33(2): 65-71

Sorumlu Yazar: Egemen Eroğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (32 kere görüntülendi)
 (305 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale