TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 33   Sayı: 3  Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Günümüzde çocuk cerrahisinde robotik cerrahinin yeri ve gelecek için perspektifler []
. 2016; 30(3): 277-282 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.277  

Günümüzde çocuk cerrahisinde robotik cerrahinin yeri ve gelecek için perspektifler

Arzu Şencan
S.B. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

Robotik cerrahi, minimal invaziv cerrahide varılan son noktadır. Erişkin endoskopik cerrahisinde robotik cerrahi, 1995 yılından beri kullanılmakta ve büyük oranda kabul görmektedir. Çocuk cerrahisinde robotik cerrahinin avantajları ise halen araştırılmakta ve bu yöntemin uzun dönemde açık cerrahi ya da laparoskopik cerrahiden daha üstün olduğuna dair yayınların artması beklenmektedir. Ancak robotik teknolojideki ilerlemelerin paralelinde, çocuklarda da robotik cerrahinin birçok hassas endoskopik işlemlerde kullanımının yaygın hale geleceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Robotik cerrahi, çocuk, minimal invazif cerrahi


Current status of robotic surgery in pediatric surgery and perspectives for the future

Arzu Şencan
S. B. Dr. Behçet Uz Children's Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Pediatric Surgery, Izmir

Robotic surgery is the end point reached in minimally invasive surgery. Robotic surgery has been used in adult endoscopic surgery since 1995 and it is extensively accepted. The advantages of robotic surgery in pediatric surgery are currently being explored and literature reporting that it is superior to open surgery or laparoscopic surgery in long term are expected to increase. However, in paralel with the advances in robotic technology, it is believed that robotic surgery will be commonly used in many delicate endoscopic surgical procedures in children.

Keywords: Robotic surgery, child, minimally invasive surgery


Arzu Şencan. Current status of robotic surgery in pediatric surgery and perspectives for the future. . 2016; 30(3): 277-282

Sorumlu Yazar: Arzu Şencan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale