TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Vezikoüreteral reflülü çocuklarda sistoskopik subüreteral injeksiyon []
. 2018; 32(1): 1-9 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.001  

Vezikoüreteral reflülü çocuklarda sistoskopik subüreteral injeksiyon

Abdurrahman Önen
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Diyarbakır

Vezikoüreteral reflü (VUR) ülkemizde çocuklardaki son dönem böbrek hastalığının en sık nedenidir. Ateşli İYE hemen tedavi edilip skar oluşumu önlenmelidir. Yakın dönemdeki teknolojik ilerlemeler çocuklardaki VUR’un tedavi protokolünde dramatik değişikliklere neden olmuş ve daha az invazif endoskopik yaklaşımları popüler hale getirmiştir. Bu nedenle, sistoskopik subüreteral injeksiyon hem medikal tedavinin hem de üreteroneosistostominin yerini almaya başlamıştır. Bu sayede, çocukların çoğunda VUR günübirlik olarak kolayca ve başarı ile giderilebilmektedir. Böylece, uzun yıllar boyunca koruyucu antibiyotik verilme ihtiyacı ve invazif tetkiklerle sık takip ihtiyacı büyük oranda azalmıştır.
Sistoskopik injeksiyon amacıyla kullanılan pek çok farklı madde vardır. Mevcut tüm materyallerin kısa dönem başarı oranları yüksektir. Uygun seçilmiş olgularda, bebeklerdeki yüksek evreli VUR’lar dahil, sistoskopik subüreteral injeksiyon tedavisi belirgin yararlı olmaktadır. Uzun süreli stabilite gösteren, enjeksiyon yerinde kalıp zaman içinde kaybolmayan materyaller tercih edilmelidir. Başlıca dezavantajı, başarı oranının üreteroneosistostomiden daha düşük olması ve farklı yaklaşımlara göre İSUG ile VUR’un geçtiğinin teyidinin gerekebilmesidir. Subüreteral injeksiyon materyalinin fazla tutulmasına bağlı olarak nadir de olsa obstrüksiyonlar gelişebilir. İnjeksiyon sonrası karşıda kontralateral reflü gözlenebilir. Ayrıca, halen uzun dönem etkileri konusunda yeterli kanıta dayalı veri bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, vezikoüreteral reflü, VUR, tedavi, sistoskopik subüreteral injeksiyon, minimal invazif girişim.


Cystoscopic subureteral injection in children with vesicoureteric reflux

Abdurrahman Önen
The Medical Faculty of Dicle University, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Diyarbakır

Vesico-ureteric reflux is one of the major cause of end stage renal disease in children in our country. UTI with fever should immediately be teraeted for preventing renal damage. Due to recent developments in endoscopic techniques, there has been a remarkable change in the treatment protocols of VUR in children, and minimally invasive intervention has gain popularity. Therefore, cystoscopic subureteral injection has become to reeplace medical treatment as well as ureteral reimplantation. Many children now can easily be treated by cystoscopic subureteral injection treatment as an outpatient procedure, and thus preventing long-lasting prophylactic antibiotics and serial invasive follow-up exams in such patients.
There are several materials are used for endoscopic injection. All has high success rate at the short period. Endoscopic injection is effective in selected cases including young babies with high grade reflux. Long-lasting materials that does not migrate elsewher should be chosed. Main dysadvantages of endoscopic injection is the lower success rate comparing reimplantation and the requirement of postoperative VCUG for provement of reflux resolution. The important complication of endoscopic injection is obstruction and recurrent reflux or contralateral reflux. In addition, there are still not clear the long term effects of these materials.

Keywords: Children, vesicoureteric reflux, VUR, treatment, cystoscopic subureteral injection, minimal invasive procedure.


Abdurrahman Önen. Cystoscopic subureteral injection in children with vesicoureteric reflux. . 2018; 32(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Abdurrahman Önen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (17 kere görüntülendi)
 (1353 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale