TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 33   Sayı: 3  Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
İnguinal herni cerrahisinde PIRS yöntemi: Teknik ayrıntılar []
. 2016; 30(3): 219-225 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.219  

İnguinal herni cerrahisinde PIRS yöntemi: Teknik ayrıntılar

Çetin Ali Karadağ
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Kasık fıtığı onarımı çocuklarda en sık yapılan ameliyatlardan birisidir. Bu hastalığın tedavisinde kasıktan yapılan açık cerrahi yaklaşım altın standarttır. Fakat son yıllarda çocuklarda laparoskopik kasık fıtığı onarımı da popüler hale gelmiştir. Çocuk cerrahisinde laparoskopik fıtık onarımı genellikle üç port ile ve karın içinde bağlanarak yapılır. Burada yalnızca bir port gerektiren ve Patkowski tarafından tanımlanan PIRS operasyonun teknik ayrıntılarını sunuyoruz.
Gereç ve Yöntem: İşlem genel anestezisi altında endotrakeal veya laringeal maske ile yapılır. Pnömoperiton açık teknikle oluşturulur. İçerisinden emilmeyen bir ip geçirilmiş enjektör iğnesi laparoskopik görüş altında ciltten sokularak inguinal kanal iç halkasının etrafı periton dışından dönülür ve tekrar aynı noktadan karın dışına çıkarılır. Kese boynunu saran bu ip karın dışında bağlanarak kanal girişi kapatılır.
Sonuç: Yalnızca tek port kullanılması, kısa ameliyat süresi, işlemin göreceli basit olması ve neredeyse görülmeyen yara izleri ile kusursuz kozmetik sonuçları bu yöntemin avantajlarını oluşturmaktadır. Deneyimlerimize göre PIRS ameliyatı, açık cerrahi girişim ve diğer laparoskopik ameliyatlara tedavi alternatifi olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, fıtık, kasık, laparoskopik, ekstrakorporeal onarım, teknik, PIRS


PIRS method in the inguinal hernia surgery: Technical details

Çetin Ali Karadağ
Sisli Hamidiye Pediatric Education and Research Hospital, Pediatric Surgery, Istanbul

Aim: Inguinal hernia repair is one of the most frequently performed operative procedures in children. The golden standard of treatment for this disorder is an open surgical approach through a groin incision. However, laparoscopic inguinal hernia repair in children has also become popular in recent years. Laparoscopic herniorrhaphy in pediatric surgery is usually performed through three ports in the abdominal wall with intraperitoneal suturing. Here we are presenting the technical details of the PIRS operation described by Patkpwsky that requires only one port.
Materials and Methods: The procedure is carried out under general anesthesia using endotracheal or laryngeal mask. Pneumoperitoneum is created by an open technique. Under laparoscopic-guided vision an injection needle with a non- absorbable thread inside the barrel of the needle is placed through the abdominal wall into the peritoneal cavity. By moving the injection needle, the thread passes under the peritoneum around the entrance into the hernia sac. The knot which wraps around the neck of the hernia is tied outside the abdomen, and the entrance of the inguinal canal is closed.
Conclusion: The advantages of this technique include the use of only one umbilical port, resulting in short operative times, relative simplicity of the procedure and excellent cosmetic results with almost invisible surgical wound scars. According to our experience, percutaneous PIRS operation should be considered as a treatment alternative to open surgery and other laparoscopic procedures.

Keywords: Children, inguinal hernia, laparoscopic, repair, axtracorporeal, technique, PIRS


Çetin Ali Karadağ. PIRS method in the inguinal hernia surgery: Technical details. . 2016; 30(3): 219-225

Sorumlu Yazar: Çetin Ali Karadağ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale