TR | ENG ISSN 1305-5194
 
Cilt : 33   Sayı: 1  Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder 
Cinsel gelişim bozukluğu olan çocuklarda laparoskopik sigmoid vaginoplasti deneyimlerimiz []
. 2018; 32(2): 61-65 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.061  

Cinsel gelişim bozukluğu olan çocuklarda laparoskopik sigmoid vaginoplasti deneyimlerimiz

Ufuk Ateş, Gülnur Göllü, Ergun Ergün, Kutay Bahadır, Aydın Yağmurlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Tükiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Vaginal rekonstruksiyon, vajinanın kısa veya olmadığı durumlarda gereklidir. Vaginoplasti için farklı cerrahi teknikler mevcuttur. Sigmoid kolon vaginoplastisi günümüzde en uygulanabilir yöntemlerden biri olarak kabul edilir. 2006-2016 yılları arasında sigmoid kolon vaginoplastisi cerrahi prosedürü uygulanan hastaların sonuçlarını göstermek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2006-2016 yılları arasında sigmoid kolon kolovajinoplasti yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak, Ankara Üniversitesi Etik Kurul onayı alındıktan sonar incelendi. (No: 03-110-17). Çocuklar ameliyat öncesi değerlendirmeler, ameliyat tekniği, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve sonuçlar açılarından incelendi. Seksüel aktivite hasta grubu çocuk olduğundan değerlendirilemedi.
BULGULAR: Çalışmaya sekiz hasta dahil edildi. Ortalama ameliyat süresi 3.5 saatti (3-5 saat). Peroperatif komplikasyon ya da postoperative ileus izlenmedi. Beslenmeye başlama süresi ortalama 24 saat ve ortalama hastanede kalış süresi altı gündü (5-7 gün). Sadece bir hastada iki kez dilatasyon ile çözülen vajinal stenoz izlendi. Tüm hasta ve aileler sonuçların kozmetik açıdan tatmin edici olduğunu düşünmekte idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sigmoid kolon, büzülmeyen ve kayganlaştırıcı anatomik yapısıyla neovagina için uygun bir adaydır. Vajinal duş ile malodor önlenebilir. Bu işlemin laparoskopik prosedürün tercih edilmesi komplikasyonları azaltmakta ve iyi kozmetik görünüm sağlamaktadır. Bu nedenle, laparoskopik kolovaginoplastinin çocukluk çağındaki Cinsel Farklılaşma Bozuklukları (CFB) hastaları için iyi bir tedavi seçeneği olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel gelişim bozukluğu, genital organlar, laparoskopi, sigmoid kolon


Our experience of laparoscopic sigmoid vaginoplasty in children with disorders of sexual development

Ufuk Ateş, Gülnur Göllü, Ergun Ergün, Kutay Bahadır, Aydın Yağmurlu
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Vaginal reconstruction is necessary in conditions where the vagina is short or absent. Different surgical techniques for vaginoplasty exist. Sigmoid colon vaginoplasty is considered to be one of the most appliable methods in present day. It is aimed to review the patients who underwent sigmoid colon vaginoplasty between 2006 and 2016.
METHODS: Between 2006 and 2016, charts of patients who underwent sigmoid colon vaginoplasty were reviewed. Our research was approved by the ethics committee of Ankara University (No: 03-110-17). Children were evaluated in means to preoperative management, surgical procedure, postoperative management and outcomes.Sexual functions of patients could not be evaluated since it was a pediatric group.
RESULTS: There were eight children in the study. The mean operation time was 3.5 hours (3-5 hours). There was no peroperative complications and postoperative ileus. The mean feeding starting time was 24 hours and mean hospital stay was six days (5-7 days). Only in one patient vaginal stenosis was occured and resolved after two additional dilatations. All of the families and the patients indicated that the cosmetic results are satisfactory.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Sigmoid colon with it’s non-shrinking and lubricating anatomical structure is a candidate for neovagina. Malodor can be prevented by vaginal irrigation. Laparoscopic performance of this procedure reduces complications and results with excellent cosmesis. So that laparoscopic colovaginoplasty seems to be a good treatment option for Disorders of Sexual Development(DSD) patients in childhood.

Keywords: Disorders of Sex Development, genital organs, laparoscopic, sigmoid colon


Ufuk Ateş, Gülnur Göllü, Ergun Ergün, Kutay Bahadır, Aydın Yağmurlu. Our experience of laparoscopic sigmoid vaginoplasty in children with disorders of sexual development. . 2018; 32(2): 61-65

Sorumlu Yazar: Ufuk Ateş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2019 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale