TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 33   Sayı: 3  Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Bronkoskopi endikasyonları ve teknik []
. 2016; 30(3): 226-235 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.226  

Bronkoskopi endikasyonları ve teknik

Abdulkerim Temiz
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana

Hava yolu hastalıklarında hem tanı hem de tedavi yöntemi olarak kullanılan bronkoskopi günümüzde artan tecrübe, gelişen teknoloji ve anestezi yöntemleri sayesinde rahat ve güvenle uygulanabilir bir girişim haline gelmiştir. Bunlara bağlı olarak komplikasyon oranları da azalmıştır. Rijid ve fleksibl olarak iki farklı donanım ile gerçekleştirilebilir. Çocuklarda en sık, ciddi morbiditelere ve hatta mortalitelere neden olabilen yabancı cisim aspirasyonlarında kullanılmaktadır. Bunla birlikte, doğumsal veya kazanılmış solunum fonksiyonlarını etkileyen çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde bronkoskopiden sıklıkla yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, çocuklarda kullanım sıklığı giderek artan bronkoskopinin endikasyonlarının, kullanılan ekipman ve anestezi yöntemlerinin, komplikasyonlarının ve sonuçlarının tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, aspirayon, doğumsal anomali, tanı, tedavi


Indications of bronchoscopy and technique

Abdulkerim Temiz
Baskent University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Adana Teaching and Research Hospital, Ankara

Bronchoscopy which is used both as a diagnostic, and therapeutic method has become a safe and easily applicable diagnostic and therapeutic intervention due to increased experience, developed technology and anesthetic techniques. Thus relevant complication rates decreased. It can be performed as rigid or flexible bronchoscopy. Bronchoscopy is commonly used for foreign body aspiration which may cause severe morbidity or even mortality in children. However bronchoscopy is also used frequently for the diagnosis and treatment of miscellaneous congenital or acquired diseases which effect respiratory functions. Bu çalışmada, çocuklarda kullanım sıklığı giderek artan bronkoskopinin endikasyonlarının, kullanılan ekipman ve anestezi yöntemlerinin, komplikasyonlarının ve sonuçlarının tartışılması amaçlanmıştır. The aim of this study is to discuss the indications of bronchoscopy which has been used frequently in children, equipment used, anesthetic methods, its complications and results.

Keywords: Bronchoscopy, aspiration, congenital anomaly, diagnosis, treatment


Abdulkerim Temiz. Indications of bronchoscopy and technique. . 2016; 30(3): 226-235

Sorumlu Yazar: Abdulkerim Temiz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale