TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 33   Sayı: 3  Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder




 
Diyafragma patolojilerine endoskopik yaklaşım []
. 2016; 30(3): 242-253 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.242  

Diyafragma patolojilerine endoskopik yaklaşım

Hasan Doğruyol
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

Konjenital Diyafragma Hernileri (KDH) ve Diyafragma Evantrasyonları (KDE) en sık görülen diyafragma lezyonlarıdır. Bunların dışında paraözofageal herniler ve diyafragmatik krural evantrasyonlar ise çok ender rastlanan lezyonlardır. Konjenital diyafragma hernilerinde diyaframda bütünlüğü bozan bir defekt vardır ve karın içi organları bu defekt aracılığı ile toraks boşluğuna geçerek normal akciğer gelişimini engelleyerek bozukluklara yol açar. Diyafragma evantrasyonlarında ise diyaframın bütünlüğü normaldir fakat müsküler yapılarda bozukluk ve bu bozukluğun yol açtığı anormal kontraktilite söz konusudur. Her iki hastalığın mekanik etkilerinin bir kısmı benzer olsa da evantrasyonda pulmonar hipertansiyon daha düşük ve akciğer hipoplazisi minimal derecededir. Bundan dolayı klinik bulgular daha silik ve prognoz daha iyidir.
Bu makalede konjenital diyafragma lezyonlarının genel hatlarını ve bu hastalıkların endoskopik tedavilerini özetlemeye çalıştık. Ayrıca Morgagni hernileri için “İnsizyonsuz Tam Kat Karın Duvarı Fiksasyonu” tekniği ile diyafragma evantrasyonu için “Çift Kat Kese Ağızı Sütür ile Plikasyon” tekniğini tanımladık. Ayrıca nükse mani olmak için defekt kenarlarındaki seröz membranların çıkarılmasının önemini vurguladık.

Anahtar Kelimeler: Diyafragma hernileri, diyafragma evantrasyonları, diyafragma defektlerinin endoskopik onarımı, insizyonsuz fiksasyon tekniği, kese ağzı plikasyon tekniği


Endoscopic approach to diaphragmatic pathologies

Hasan Doğruyol
Uludag University Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Bursa

Congenital diaphragmatic hernias (CDH) and diaphragmatic eventrations (CDE) are the most common congenital lesions of the diaphragm. Paraeosophageal hernias and crural eventrations are very rare in children. Congenital diaphragmatic hernia (CDH) is a developmental defect in the diaphragm that allows abdominal viscera to herniate into the thoracic cavity, thereby interfering with normal lung development. In the diaphragmatic eventration, diaphragma is intact, however impaired musculature leads to contractility disorders. Although some of the mechanical effects of both diseases are similar, the incidence of pulmonary hypertension is low and the degree of associated pulmonary hypoplasia is minimal. Thus, the presentation is less dramatic and usually somewhat delayed and the prognosis is significantly better.
In this article we summarized the general aspects and the endoscopic treatment of the congenital diaphragmatic lesions and have described two novel techniques for Morgagni hernia (Full-Thickness Abdominal Wall Fixation Without Skin İncision Technique) and diaphragmatic eventration (Double Purse String Suturing Plication Technique). And we stressed the importance of the excision of the serosal membrane on the defect margins.

Keywords: Diaphragmatic hernias, diaphragmatic eventrations, endoscopic repair of diaphragmatic defects, fixation without skin incision technique, purse string suturing plication technique


Hasan Doğruyol. Endoscopic approach to diaphragmatic pathologies. . 2016; 30(3): 242-253

Sorumlu Yazar: Hasan Doğruyol, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale