TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuklarda gastrointestinal duplikasyon kistleri []
. 2018; 32(1): 23-27 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.023  

Çocuklarda gastrointestinal duplikasyon kistleri

Mehmet Saraç, Ünal Bakal, Tugay Tartar, Ahmet Kazez
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada nadir görülmeleri nedeni ile geniş serilere ulaşamayan gastrointestinal duplikasyon kistlerinin (GİDK) özellikleri, uygulanan cerrahi tedavi ve sonuçlarının sunulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların yaş, cinsiyet, prenatal teşhisin olup olmadığı, hastaların semptom ve muayene bulguları, radyolojik ve cerrahi bulguları ile klinik sonuçları kaydedildi.
BULGULAR: Oniki yıl içinde toplam 11 GIDK olgusu tedavi edildi. Yaş ortalaması 42 ay (2 gün-15 yaş) olan olguların E/K oranı 6/5 idi. Olguların 6’sında ileum, 3’ünde duedonum, 1’inde çekum ve 1’inde terminal ileum, appendiks, çekum ve tüm kolonu içine alan duplikasyonlar belirlendi. Altısında intestinal rezeksiyon anastomoz, 3’ünde kistektomi, 1’inde parsiyel kistektomi ve mukozektomi, 1’inde kistotomi ve mukozektomi (Wreen prosedürü) yapıldı. Bir olguda terminal ileumda rezeksiyon anastomozu ve sigmoid kolon düzeyinden yapılan kisto-kolik anastomoz ile kistin distalinin normal kolon lümenine açıklığı sağlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle bir yaş altı çocuklardaki intestinal obstrüksiyonlarda ve batın içi kistlerinde GİDK akla gelmelidir. Bulunduğu yere göre farklı cerrahi yaklaşımlar gerektirebilirler.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal, duplikasyon kisti, çocuk


Gastrointestinal duplication cysts in children

Mehmet Saraç, Ünal Bakal, Tugay Tartar, Ahmet Kazez
Department Of Pediatric Surgery, Firat University School Of Medicine, Elazig / Turkey

INTRODUCTION: In this research, we aim to present the characteristics, executed surgical treatments and results of gastrointestinal duplication cysts (GIDC) as it cannot reach large series due to its rarity.
METHODS: Age, gender, presence of prenatal diagnosis, symptoms and physical examination findings, radiological and surgical findings and clinical results of the patients were recorded.
RESULTS: 11 GIDC patients were treated in total within 12 years. Average age of the patients was 42 months (2 days-15 years) and their M/F ratio was 6/5. While 6 of the cases were detected to have ileal duplication, 3 of them were detected to have duedenal duplication and 1 of them was detected to have caecal duplication, duplications covering ileum, appendix, caecum and entire column were detected in 1 patient. 6 of them were treated with intestinal resection anastomosis, 3 of them were treated with cystectomy, 1 of them was treated with partial cystectomy and mucosectomy and 1 of them were treated with cystotomy and mucosectomy (Wreen’s procedure). In one case, resection anastomosis in the terminal ileum and cysto-colonic anastomosis from the sigmoid colon level were performed and distal of the cyst was ensured to open to the colonic lumen.
DISCUSSION AND CONCLUSION: GIDC should spring to mind in intraabdominal cysts and intestinal obstructions in especially children under one age. They may necessitate different surgical approaches depending on their location.

Keywords: Gastrointestinal, duplication cyst, children.


Mehmet Saraç, Ünal Bakal, Tugay Tartar, Ahmet Kazez. Gastrointestinal duplication cysts in children. . 2018; 32(1): 23-27

Sorumlu Yazar: Mehmet Saraç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (48 kere görüntülendi)
 (1859 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale