TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Hipospadias onarımı sonrası gelişen üretrakutanöz fistüller; 34 olgunun değerlendirilmesi []
. 2019; 33(2): 60-64 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.24572  

Hipospadias onarımı sonrası gelişen üretrakutanöz fistüller; 34 olgunun değerlendirilmesi

Süleyman Arif Bostancı1, Hüseyin Tuğrul Tiryaki2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Üroloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada hipospadias cerrahisi sonrası saptanan üretrakutanöz fistüllerin ve re-fistüllerin oluşumunu ve fistüllerin onarımında başarıyı etkileyen faktörleri incelenmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Lokal etik komite izni ile (2018-075) 2015-2016 yılları arasında üretrakutanöz fistül onarımı uygulanan 34 olgu geriye dönük olarak değerlendirildi. Olguların yaşı, mea lokalizasyonu, yapılan cerrahi girişim, komplikasyonlar fistül onarımı ve fistül onarımı sonrası oluşan komplikasyonlar değerlendirmeye alındı.
BULGULAR: Fistül gelişen ve gelişmeyen olgular arasında ameliyat yaşı değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark yok iken, mea (distal-proksimal) lokalizasyonuna göre yapılan değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Fistül onarımı yapılan 34 hastanın 9’unda (26.47% )(3’ü distal, 6’sı proksimal hipospadias) fistül rekürrensi gözlendi. Re-fistül gelişen ve gelişmeyenler mea yerleşim yerine ve yaşa göre değerlendirildiğinde anlamlı farklılık saptanmadı. Fistül nedeni olarak en sık 8 olguda mea stenozu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serimizde proksimal hipospadiaslı olgularda fistül oranı yüksek görülürken fistül onarımı sonrası re-fistül oluşumunda proksimal ya da distal hipospadias olmasının istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Fistül oluşumunun yaşla ilgisi olmadığı, re-fistül olma ihtimalinin %26.47 olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: hipospadias, rekürren üretrakutanöz fistül, fistül onarımı


Urethracutaneous fistulas after hypospadias repair; evaluation of 34 cases

Süleyman Arif Bostancı1, Hüseyin Tuğrul Tiryaki2
1University Of Health Sciences Ankara Child Health And Diseases Hematology Oncology Training And Research Hospital, Pediatric Surgery Clinic, Ankara
2University Of Health Sciences Ankara Child Health And Diseases Hematology Oncology Training And Research Hospital, Pediatric Urology Clinic, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the occurrence of urethracutenous fistulas and re-fistulas after hypospadias surgery and the factors affecting the success of fistula repair.
METHODS: 34 cases who underwent urethracutaneous fistula repair between 2015-2016 were retrospectively evaluated with the permission of the local ethics committee (2018-075). Age, mea localization, surgical intervention, complications, fistula repair, and complications of fistula repair were evaluated.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the patients who developed fistula and who did not. In the evaluation made according to mea (distal-proximal) localization a statistically significant difference was found. Of the 34 patients who underwent fistula repair, 9 patients (26.47%) (3 distal hypospadias, 6 proximal hypospadias) developed hypospadias recurrent fistula. Meatal stenosis was the most common cause of fistula in 8 cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our series, the rate of fistula was high in the proximal hypospadias cases, but there was no statistical significance for the proximal or distal hypospadias in the formation of re-fistula after fistula repair. It is seen that fistula formation is not related to age and the probability of re-fistula formation is 26.47%.

Keywords: hypospadias, recurrent urethracutaneous fistula, fistula repair


Süleyman Arif Bostancı, Hüseyin Tuğrul Tiryaki. Urethracutaneous fistulas after hypospadias repair; evaluation of 34 cases. . 2019; 33(2): 60-64

Sorumlu Yazar: Süleyman Arif Bostancı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (17 kere görüntülendi)
 (703 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale