TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 33   Sayı: 3  Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Over kitlelerine laparoskopik yaklaşım []
. 2016; 30(3): 263-272 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.263  

Over kitlelerine laparoskopik yaklaşım

Mithat Günaydın
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

Adneksiyal kitleler, çocukluk çağında görülen kitlelerin %1-2’sini oluşturur. Bunların %60-70’i over kaynaklı olup, çoğunlukla basit kistlerdir ve %97’si selimdir. Over patolojileri sıklıkla sessiz kalırken, bir kısmı karın ağrısı hatta torsiyon, hemoraji ve rüptüre bağlı gelişen akut karın tablosu, bir kısmı da karında kitle olarak kliniğe gelir. Görüntüleme tekniklerindeki ilerlemeler, özellikle ultrasonun (US) yaygın kullanılır hale gelmesiyle over kitleleri rastlantı sonucu yakalanır hale gelmiştir. Ultrasonda görülen kitlelerin ayrıntılı değerlendirilmesi de Manyetik Rezonans (MR) ile yapılmaktadır.
Laparoskopinin yaygınlaşmasına paralel olarak, çocuklarda da over kitlelelerinin tanı ve tedavisinde laparoskopik yaklaşım altın standart haline gelmiştir. Over kitlelerine laparoskopik girişimde bulunacak cerrahın, pelvik anatomiye hakim olması, deneyimi, girişimin başarısını artırırken, komplikasyon oranını azaltmaktadır.
Çocuklarda, 5 cm’den büyük kistik kitlelelerde laparoskopik olarak, aspirasyon, fenestrasyon, unroofing ve deepitelizasyon gibi over koruyucu yaklaşımlar yapılmalıdır. Bununla beraber, solid kompenent içeren ve/veya büyük kitleler aspire edilmemeli, karın içinde rüptüre edilmemeli, laparoskopi yardımlı veya laparotomi ile ooferektomi yapılmasından kaçınılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Over, over kitleleri, laparoskopi, karın kitleleri


Laparoscopic approach to ovarian masses

Mithat Günaydın
Nineteen May University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Samsun

Adnexal masses compose 1-2% of chilhood masses. Sixty to 70% of adnexal masses originate from ovaries and are mostly simple cysts and 97% of them are benign. Ovarian pathologies often remain silent, however they may come up with abdominal pain, ovarian torsion, haemorrhage, and ovarian cyst rupture which can lead to acute abdomen. Some of the patients refer to hospital with abdominal mass. With the help of advances in imaging techniques, especially ultrasound (US) and its widespread usage, ovarian masses are detectable, even incidentally. Detailed assessment of ovarian masses detected by US are made with magnetic resonance (MR).
With the widespread use of laparoscopy, the laparoscopic approach in the diagnosis and treatment of ovarian cysts in children has become the gold standard. Complication rates decrease and success rates increase, as the surgeon who will perform laparoscopy experienced and has a command over pelvic anatomy.
Cystic masses larger than 5 cm in children should be intervened by preventive approach like aspiration, fenestration, unroofing and de-epithelization. However, masses contained solid components and/or large masses should not be aspirated and ruptured intraperitoneally. Oophorectomy by laparoscopy assisted or laparotomy should be performed.

Keywords: Ovary, ovarian mass, laparoscopy, abdominal mass


Mithat Günaydın. Laparoscopic approach to ovarian masses. . 2016; 30(3): 263-272

Sorumlu Yazar: Mithat Günaydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale