TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 33   Sayı: 3  Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Torasik ampiyeme minimal invazif yaklaşım []
. 2016; 30(3): 236-241 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.236  

Torasik ampiyeme minimal invazif yaklaşım

Emre Divarcı, Coşkun Özcan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Son yıllarda pnömoni insidansı azalmasına rağmen, ampiyem ve parapnömonik efüzyon (PPE) gibi pnömoniye bağlı komplikasyonlarla daha sık karşılaşılmaktadır. Çocukluk çağında saptanan pnömonilerin %28-53’ünde PPE veya ampiyem gelişebilmektedir. Ampiyem tanısı plevral boşluktan alınan sıvı örneğinden yapılan biyokimyasal ve mikrobiyolojik incelemeler ve görüntüleme yöntemleri ile konulmaktadır. Bu sayede ampiyemin evresi ve yapılması planlanan tedavi yaklaşımı belirlenebilmektedir. Ampiyem tedavisinde amaç, plevral boşluktaki fibrin ve debrislerin erken dönemde uzaklaştırılarak akciğerin ekspanse olabilmesini sağlamaktır. Bu amaçla hastalığın evresine göre antibiyoterapi, torasentez veya tüp torakostomi ile drenaj, torakoskopik debridman, fibrinolitik tedavi veya torakotomi ile dekortikasyon uygulanabilmektedir. Bu derlemede ampiyemde güncel tanı ve tedavi yöntemleri değerlendirilerek torasik ampiyemde minimal invazif yaklaşım yöntemlerinin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ampiyem, parapnömonik efüzyon, tüp torakostomi, torakoskopik debridman, fibrinolitik tedavi, dekortikasyon


Minimal invasive approach to thoracic empyema

Emre Divarcı, Coşkun Özcan
Ege University Medical Faculty Hospital, Department of Pediatric Surgery, Izmir

Although is decreasing the incidence of pneumonia in childhood, the incidence of parapneumonic effusion and empyema has increased in the past decade. These complications can occur in 28-53% of pediatric pneumonia. The diagnosis of empyema can be identified by the examination of pleural fluid with biochemical and microbiological studies and radiological demonstrations of fibrin accumulation in pleural space. Therefore, the diagnosis and stage of the empyema can be achieved and treatment strategy can be decided. The goal of the treatment in empyema is to evacuate the fibrin and debris from the pleural cavity to expand the lung without entrapment. The treatment strategies antibiotherapy, drainage with thoracentesis or tube thoracostomy, thoracoscopic debridement, fibrinolytic therapy or decortication with thoracotomy should be decided according to the stage of the disease. In this review, we aimed to report the minimal invassive approach in thoracic empyema with the evaluation of current management strategies in children.

Keywords: Empyema, parapneumonic effusion, chest tube, thoracoscopic debridement, fibrinolytic therapy, decortication


Emre Divarcı, Coşkun Özcan. Minimal invasive approach to thoracic empyema. . 2016; 30(3): 236-241

Sorumlu Yazar: Emre Divarcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale