ISSN 1305-5194
 
Cilt : 31   Ek: 1  Yıl : 2017

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder

 
: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DIĞER
1.
Normal idrar akım eğrisi
Normal voiding curve
İsmail Yağmur
doi: 10.5222/JTAPS.2016.571   2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 571 - 574 (2964 kere görüntülendi)

2.
Üreteropelvik bileşke darlığı
Uretero-pelvic junction obstruction
Abdurrahman Önen
doi: 10.5222/JTAPS.2016.055   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 55 - 79 (2431 kere görüntülendi)

3.
İşeme fizyolojisi ve işemenin nöral kontrolü
Physiology, and neural regulation of voiding
Ali Tekin
doi: 10.5222/JTAPS.2016.545   2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 545 - 549 (1293 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
4.
Tek taraflı multikistik displastik böbrek: Antenatal tanı ve postnatal hasta yönetimi
Unilateral multicystic dysplastic kidney: Antenatal diagnosis and postnatal management
Nazile Ertürk
doi: 10.5222/JTAPS.2016.018   2016; 30 - 1 | Sayfalar 18 - 22 (1174 kere görüntülendi)

5.
Çocuklarda safra kesesi taşı: Klinik ve cerrahi bulguların değerlendirilmesi
Gallstones in children: Evaluation of clinical and surgical results
Çetin Aydın, İrfan Kırıştıoğlu, Hasan Doğruyol
doi: 10.5222/JTAPS.2016.119   2016; 30 - 3 | Sayfalar 119 - 127 (1141 kere görüntülendi)

DIĞER
6.
Laparoskopik kolesistektomi
Laparoscopic cholecystectomy
Şenol Emre, Gonca Topuzlu Tekant, Osman Faruk Şenyüz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.197   2016; 30 - 70 3 | Sayfalar 197 - 202 (1113 kere görüntülendi)

7.
Deneysel araştırma yöntemleri
Experimental research methodologies
Hamit Okur
doi: 10.5222/JTAPS.2016.007   2016; 30 - 0 1 | Sayfalar 7 - 11 (1100 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
8.
Wilms tümöründe özel sorunlara bir bakış ve bir eğitim kliniğinin deneyimleri
Special conditions in Wilms tumor: A review of literature and presentation of clinical experience of a teaching institution
Rahşan Özcan, Şenol Emre, Elif Kirli, Altan Alim, Pınar Kendigelen, Çiğdem Tütüncü, Güner Kaya, Sergülen Dervişoğlu, Tülin Tiraje Celkan, İnci Yıldız, Osman Faruk Şenyüz, Mehmet Eliçevik, Haluk Emir, Yunus Söylet, Nur Danişmend, S. N. Cenk Büyükünal
doi: 10.5222/JTAPS.2016.031   2016; 30 - 1 | Sayfalar 31 - 49 (1081 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
safra yolları atrezisi(bilier atrezi)
biliary atresia
Orkan Ergün
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1011   2017; 31 - 50 1 | Sayfalar 46 - 55 (1043 kere görüntülendi)

DIĞER
10.
Çocuklarda üriner sistem taş hastalığına güncel yaklaşım
Current approach in children with urinary calculi
İsmail Dursun, Emel Kabakoğlu Ünsür
doi: 10.5222/JTAPS.2016.146   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 146 - 155 (990 kere görüntülendi)

11.
Vezikoüreteral reflüde cerrahi yaklaşım
Surgical treatment modalities in vesico-ureteric reflux in childhood
S.N. Cenk Büyükünal
doi: 10.5222/JTAPS.2016.094   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 94 - 105 (961 kere görüntülendi)

12.
Teratomlar ve diğer germ hücreli tümörler
Teratomas and other germ cell tumors
Şule Yalçın
doi: 10.5222/JTAPS.2016.478   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 478 - 489 (959 kere görüntülendi)

13.
Hipospadias cerrahisinde başarıyı etkileyen faktörler
Effective factors for success in hypospadias surgery
Nizamettin Kılıç
doi: 10.5222/JTAPS.2016.127   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 127 - 133 (893 kere görüntülendi)

14.
Araştırmalarda kaynak kullanımı, ölçme ve değerlendirme, akademik yükselme ve atanma ölçütleri
Use of references in scientific research, assesment and evaluation and criteria for academic assignment and upgrade
Tutku Soyer
doi: 10.5222/JTAPS.2016.021   2016; 30 - 0 1 | Sayfalar 21 - 26 (880 kere görüntülendi)

15.
Antenatal hidronefrozlara yaklaşım ve ciddi obstrüktif hidronefrozların uzun süre takibi
The rapeutic approach to children with antenatal hydronephrosis and long-term follow up of severe obstructive hydronephrosis
Zübeyde Gündüz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.048   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 48 - 54 (846 kere görüntülendi)

16.
Çocuklarda kabızlık-işeme bozuklukları ilişkisi
Relation between constipation and voiding dysfunction
Murat Mutuş
doi: 10.5222/JTAPS.2016.110   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 110 - 120 (839 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
17.
Türkiye Çocuk Cerrahisi merkezlerinin apandisitle ilgili çalışmalarına toplu bir bakış ve çocuk apandisit dizini ön çalışması
A review of the studies about appendicitis of the Turkish Pediatric Surgical Centers and a preliminary study to form a publishing index for pediatric appendicitis.
Serdar Sander
doi: 10.5222/JTAPS.2016.061   2016; 30 - 2 | Sayfalar 61 - 88 (821 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Kısa barsak sendromunda barsağın Bianchi yöntemiyle uzatılması: İki olgu sunumu ve Türkiye’deki çocuk cerrahlarının yaklaşımları
Bianchi’s bowel lengthening procedure for short bowel syndrome: Report of two cases and approach of pediatric surgeons in Turkey
Seyithan Özaydın, Serdar Sander, Cemile Beşik, Ünal Güvenç, Aslan Babayiğit, Esra Polat, İpek Yıldız Özaydın, Merih Çetinkaya
doi: 10.5222/JTAPS.2016.137   2016; 30 - 3 | Sayfalar 137 - 143 (819 kere görüntülendi)

19.
Çocuklarda nadir görünen bir olgu: Dalakta epidermoid kist
It seems a rare case in chıldren: Congenital epıdermoıd cyst of the spleen
Murat Çakar, Özkan Cesur, Ömer Faik Ersoy, Hakan Keleş, Harun Erol
doi: 10.5222/JTAPS.2016.014   2016; 30 - 1 | Sayfalar 14 - 16 (800 kere görüntülendi)

DIĞER
20.
Çocuklarda işeme bozuklukları ve İYE ilişkisi, nefrolojik bir bakış
Association of voiding dysfunction and urinary tract infection in children; a nephrological perspective
Yılmaz Tabel
doi: 10.5222/JTAPS.2016.106   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 106 - 109 (790 kere görüntülendi)

 
 
Copyright © 2018 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale