TR | ENG ISSN 1305-5194
 
Cilt : 32   Sayı: 1  Yıl : 2018

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder 
: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DIĞER
1.
Normal idrar akım eğrisi
Normal voiding curve
İsmail Yağmur
doi: 10.5222/JTAPS.2016.571   2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 571 - 574 (5245 kere görüntülendi)

2.
Üreteropelvik bileşke darlığı
Uretero-pelvic junction obstruction
Abdurrahman Önen
doi: 10.5222/JTAPS.2016.055   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 55 - 79 (3471 kere görüntülendi)

3.
İşeme fizyolojisi ve işemenin nöral kontrolü
Physiology, and neural regulation of voiding
Ali Tekin
doi: 10.5222/JTAPS.2016.545   2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 545 - 549 (2338 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
safra yolları atrezisi(bilier atrezi)
biliary atresia
Orkan Ergün
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1011   2017; 31 - 50 1 | Sayfalar 46 - 55 (2299 kere görüntülendi)

DIĞER
5.
Laparoskopik kolesistektomi
Laparoscopic cholecystectomy
Şenol Emre, Gonca Topuzlu Tekant, Osman Faruk Şenyüz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.197   2016; 30 - 70 3 | Sayfalar 197 - 202 (1929 kere görüntülendi)

DERLEME
6.
Karın Duvarı Defektleri: Omfalosel ve Gastroşizis
Abdominal wall defects: omphalocele and gastrschisis
Mesut Yazıcı
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1013   2017; 31 - 50 1 | Sayfalar 77 - 91 (1649 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
7.
Çocuklarda safra kesesi taşı: Klinik ve cerrahi bulguların değerlendirilmesi
Gallstones in children: Evaluation of clinical and surgical results
Çetin Aydın, İrfan Kırıştıoğlu, Hasan Doğruyol
doi: 10.5222/JTAPS.2016.119   2016; 30 - 3 | Sayfalar 119 - 127 (1631 kere görüntülendi)

DIĞER
8.
Teratomlar ve diğer germ hücreli tümörler
Teratomas and other germ cell tumors
Şule Yalçın
doi: 10.5222/JTAPS.2016.478   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 478 - 489 (1572 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
9.
Tek taraflı multikistik displastik böbrek: Antenatal tanı ve postnatal hasta yönetimi
Unilateral multicystic dysplastic kidney: Antenatal diagnosis and postnatal management
Nazile Ertürk
doi: 10.5222/JTAPS.2016.018   2016; 30 - 1 | Sayfalar 18 - 22 (1547 kere görüntülendi)

DIĞER
10.
Nöroblastom: Çocuk cerrahının bakış açısından güncel durum
Neuroblastoma: Current status from pediatric surgeon’s perspective
İbrahim Karnak
doi: 10.5222/JTAPS.2016.417   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 417 - 432 (1448 kere görüntülendi)

11.
Deneysel araştırma yöntemleri
Experimental research methodologies
Hamit Okur
doi: 10.5222/JTAPS.2016.007   2016; 30 - 0 1 | Sayfalar 7 - 11 (1419 kere görüntülendi)

DERLEME
12.
Mesane divertikülü onarımında minimal invaziv cerrahi
Minimally invasive surgery in the management of bladder diverticulum
Nizamettin Kılıç, Ahsen Karagözlü Akgül
doi: 10.5222/JTAPS.2016.341   2016; 30 - 80 4 | Sayfalar 341 - 345 (1403 kere görüntülendi)

DIĞER
13.
Nöropatik olmayan mesane disfonksiyonları ve tedavi yaklaşımları
Non-neuropathic bladder dysfunctions, and treatment approaches
Halil Tuğtepe
doi: 10.5222/JTAPS.2016.583   2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 583 - 592 (1394 kere görüntülendi)

14.
Vezikoüreteral reflüde cerrahi yaklaşım
Surgical treatment modalities in vesico-ureteric reflux in childhood
S.N. Cenk Büyükünal
doi: 10.5222/JTAPS.2016.094   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 94 - 105 (1298 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
15.
Wilms tümöründe özel sorunlara bir bakış ve bir eğitim kliniğinin deneyimleri
Special conditions in Wilms tumor: A review of literature and presentation of clinical experience of a teaching institution
Rahşan Özcan, Şenol Emre, Elif Kirli, Altan Alim, Pınar Kendigelen, Çiğdem Tütüncü, Güner Kaya, Sergülen Dervişoğlu, Tülin Tiraje Celkan, İnci Yıldız, Osman Faruk Şenyüz, Mehmet Eliçevik, Haluk Emir, Yunus Söylet, Nur Danişmend, S. N. Cenk Büyükünal
doi: 10.5222/JTAPS.2016.031   2016; 30 - 1 | Sayfalar 31 - 49 (1282 kere görüntülendi)

DIĞER
16.
Çocuklarda üriner sistem taş hastalığına güncel yaklaşım
Current approach in children with urinary calculi
İsmail Dursun, Emel Kabakoğlu Ünsür
doi: 10.5222/JTAPS.2016.146   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 146 - 155 (1282 kere görüntülendi)

17.
Normal ürodinami trasesi
Normal urodynamic tracing
İsmail Yağmur
doi: 10.5222/JTAPS.2016.565   2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 565 - 570 (1227 kere görüntülendi)

18.
Antenatal hidronefrozlara yaklaşım ve ciddi obstrüktif hidronefrozların uzun süre takibi
The rapeutic approach to children with antenatal hydronephrosis and long-term follow up of severe obstructive hydronephrosis
Zübeyde Gündüz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.048   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 48 - 54 (1187 kere görüntülendi)

19.
Hipospadias cerrahisinde başarıyı etkileyen faktörler
Effective factors for success in hypospadias surgery
Nizamettin Kılıç
doi: 10.5222/JTAPS.2016.127   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 127 - 133 (1137 kere görüntülendi)

20.
Araştırmalarda kaynak kullanımı, ölçme ve değerlendirme, akademik yükselme ve atanma ölçütleri
Use of references in scientific research, assesment and evaluation and criteria for academic assignment and upgrade
Tutku Soyer
doi: 10.5222/JTAPS.2016.021   2016; 30 - 0 1 | Sayfalar 21 - 26 (1080 kere görüntülendi)

 
 
Copyright © 2018 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale