TR | ENG ISSN 1305-5194
 
Cilt : 33   Sayı: 1  Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder 
: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DIĞER
1.
Normal idrar akım eğrisi
Normal voiding curve
İsmail Yağmur
doi: 10.5222/JTAPS.2016.571   2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 571 - 574

2.
Üreteropelvik bileşke darlığı
Uretero-pelvic junction obstruction
Abdurrahman Önen
doi: 10.5222/JTAPS.2016.055   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 55 - 79

3.
İşeme fizyolojisi ve işemenin nöral kontrolü
Physiology, and neural regulation of voiding
Ali Tekin
doi: 10.5222/JTAPS.2016.545   2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 545 - 549

DERLEME
4.
safra yolları atrezisi(bilier atrezi)
biliary atresia
Orkan Ergün
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1011   2017; 31 - 50 1 | Sayfalar 46 - 55

DIĞER
5.
Laparoskopik kolesistektomi
Laparoscopic cholecystectomy
Şenol Emre, Gonca Topuzlu Tekant, Osman Faruk Şenyüz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.197   2016; 30 - 70 3 | Sayfalar 197 - 202

DERLEME
6.
Karın Duvarı Defektleri: Omfalosel ve Gastroşizis
Abdominal wall defects: omphalocele and gastrschisis
Mesut Yazıcı
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1013   2017; 31 - 50 1 | Sayfalar 77 - 91

DIĞER
7.
Teratomlar ve diğer germ hücreli tümörler
Teratomas and other germ cell tumors
Şule Yalçın
doi: 10.5222/JTAPS.2016.478   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 478 - 489

8.
Karaciğer tümörleri
Hepatic tumors
Feridun Cahit Tanyel
doi: 10.5222/JTAPS.2016.441   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 441 - 451

DERLEME
9.
Mesane divertikülü onarımında minimal invaziv cerrahi
Minimally invasive surgery in the management of bladder diverticulum
Nizamettin Kılıç, Ahsen Karagözlü Akgül
doi: 10.5222/JTAPS.2016.341   2016; 30 - 80 4 | Sayfalar 341 - 345

DIĞER
10.
Rabdomyosarkom
Rhabdomyosarcoma
Tutku Soyer
doi: 10.5222/JTAPS.2016.452   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 452 - 462

11.
Nöropatik olmayan mesane disfonksiyonları ve tedavi yaklaşımları
Non-neuropathic bladder dysfunctions, and treatment approaches
Halil Tuğtepe
doi: 10.5222/JTAPS.2016.583   2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 583 - 592

12.
Vezikoüreteral reflüde cerrahi yaklaşım
Surgical treatment modalities in vesico-ureteric reflux in childhood
S.N. Cenk Büyükünal
doi: 10.5222/JTAPS.2016.094   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 94 - 105

ARAŞTIRMA
13.
Çocuklarda safra kesesi taşı: Klinik ve cerrahi bulguların değerlendirilmesi
Gallstones in children: Evaluation of clinical and surgical results
Çetin Aydın, İrfan Kırıştıoğlu, Hasan Doğruyol
doi: 10.5222/JTAPS.2016.119   2016; 30 - 3 | Sayfalar 119 - 127

DIĞER
14.
Çocuklarda üriner sistem taş hastalığına güncel yaklaşım
Current approach in children with urinary calculi
İsmail Dursun, Emel Kabakoğlu Ünsür
doi: 10.5222/JTAPS.2016.146   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 146 - 155

DERLEME
15.
Bağırsak yetmezliği/kısa bağırsak sendromunda transplant dışı cerrahi yaklaşımlar
Intestinal Failure/Nontransplant surgical interventions for short bowel syndrome
Ahmet Çelik
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1012   2017; 31 - 50 1 | Sayfalar 56 - 76

DIĞER
16.
Nöroblastom: Çocuk cerrahının bakış açısından güncel durum
Neuroblastoma: Current status from pediatric surgeon’s perspective
İbrahim Karnak
doi: 10.5222/JTAPS.2016.417   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 417 - 432

ARAŞTIRMA
17.
Tek taraflı multikistik displastik böbrek: Antenatal tanı ve postnatal hasta yönetimi
Unilateral multicystic dysplastic kidney: Antenatal diagnosis and postnatal management
Nazile Ertürk
doi: 10.5222/JTAPS.2016.018   2016; 30 - 1 | Sayfalar 18 - 22

DIĞER
18.
Antenatal hidronefrozlara yaklaşım ve ciddi obstrüktif hidronefrozların uzun süre takibi
The rapeutic approach to children with antenatal hydronephrosis and long-term follow up of severe obstructive hydronephrosis
Zübeyde Gündüz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.048   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 48 - 54

19.
Wilms tümörü: Çocuk cerrahı gözüyle güncel yaklaşımlar ve tedavideki sorunlar
Wilms’ tumor: Current approaches and therapeutic issues from the perspective of pediatric surgeon
İdil Rana User, Saniye Ekinci
doi: 10.5222/JTAPS.2016.433   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 433 - 440

20.
Normal ürodinami trasesi
Normal urodynamic tracing
İsmail Yağmur
doi: 10.5222/JTAPS.2016.565   2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 565 - 570

 
 
Copyright © 2019 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale