ISSN 1305-5194
 
Cilt : 31   Ek: 1  Yıl : 2017

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder

 
: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DIĞER
1.
Üreteropelvik bileşke darlığı
Uretero-pelvic junction obstruction
Abdurrahman Önen
doi: 10.5222/JTAPS.2016.055  CCD 2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 55 - 79 (1973 kere görüntülendi)

2.
Normal idrar akım eğrisi
Normal voiding curve
İsmail Yağmur
doi: 10.5222/JTAPS.2016.571  CCD 2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 571 - 574 (1584 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Wilms tümöründe özel sorunlara bir bakış ve bir eğitim kliniğinin deneyimleri
Special conditions in Wilms tumor: A review of literature and presentation of clinical experience of a teaching institution
S. N. Cenk Büyükünal, Rahşan Özcan, Şenol Emre, Elif Kirli, Altan Alim, Pınar Kendigelen, Çiğdem Tütüncü, Güner Kaya, Sergülen Dervişoğlu, Tülin Tiraje Celkan, İnci Yıldız, Osman Faruk Şenyüz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.031  CCD 2016; 30 - 1 | Sayfalar 31 - 49 (972 kere görüntülendi)

4.
Tek taraflı multikistik displastik böbrek: Antenatal tanı ve postnatal hasta yönetimi
Unilateral multicystic dysplastic kidney: Antenatal diagnosis and postnatal management
Nazile Ertürk
doi: 10.5222/JTAPS.2016.018  CCD 2016; 30 - 1 | Sayfalar 18 - 22 (944 kere görüntülendi)

DIĞER
5.
İşeme fizyolojisi ve işemenin nöral kontrolü
Physiology, and neural regulation of voiding
Ali Tekin
doi: 10.5222/JTAPS.2016.545  CCD 2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 545 - 549 (929 kere görüntülendi)

6.
Çocuklarda üriner sistem taş hastalığına güncel yaklaşım
Current approach in children with urinary calculi
İsmail Dursun, Emel Kabakoğlu Ünsür
doi: 10.5222/JTAPS.2016.146  CCD 2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 146 - 155 (867 kere görüntülendi)

7.
Deneysel araştırma yöntemleri
Experimental research methodologies
Hamit Okur
doi: 10.5222/JTAPS.2016.007  CCD 2016; 30 - 0 1 | Sayfalar 7 - 11 (834 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
8.
Çocuklarda safra kesesi taşı: Klinik ve cerrahi bulguların değerlendirilmesi
Gallstones in children: Evaluation of clinical and surgical results
Çetin Aydın, İrfan Kırıştıoğlu, Hasan Doğruyol
doi: 10.5222/JTAPS.2016.119  CCD 2016; 30 - 3 | Sayfalar 119 - 127 (824 kere görüntülendi)

DIĞER
9.
Laparoskopik kolesistektomi
Laparoscopic cholecystectomy
Şenol Emre, Gonca Topuzlu Tekant, Osman Faruk Şenyüz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.197  CCD 2016; 30 - 70 3 | Sayfalar 197 - 202 (818 kere görüntülendi)

10.
Vezikoüreteral reflüde cerrahi yaklaşım
Surgical treatment modalities in vesico-ureteric reflux in childhood
S.N. Cenk Büyükünal
doi: 10.5222/JTAPS.2016.094  CCD 2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 94 - 105 (789 kere görüntülendi)

11.
Hipospadias cerrahisinde başarıyı etkileyen faktörler
Effective factors for success in hypospadias surgery
Nizamettin Kılıç
doi: 10.5222/JTAPS.2016.127  CCD 2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 127 - 133 (784 kere görüntülendi)

12.
Araştırmalarda kaynak kullanımı, ölçme ve değerlendirme, akademik yükselme ve atanma ölçütleri
Use of references in scientific research, assesment and evaluation and criteria for academic assignment and upgrade
Tutku Soyer
doi: 10.5222/JTAPS.2016.021  CCD 2016; 30 - 0 1 | Sayfalar 21 - 26 (781 kere görüntülendi)

13.
Çocuklarda kabızlık-işeme bozuklukları ilişkisi
Relation between constipation and voiding dysfunction
Murat Mutuş
doi: 10.5222/JTAPS.2016.110  CCD 2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 110 - 120 (752 kere görüntülendi)

14.
Antenatal hidronefrozlara yaklaşım ve ciddi obstrüktif hidronefrozların uzun süre takibi
The rapeutic approach to children with antenatal hydronephrosis and long-term follow up of severe obstructive hydronephrosis
Zübeyde Gündüz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.048  CCD 2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 48 - 54 (741 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
15.
Türkiye Çocuk Cerrahisi merkezlerinin apandisitle ilgili çalışmalarına toplu bir bakış ve çocuk apandisit dizini ön çalışması
A review of the studies about appendicitis of the Turkish Pediatric Surgical Centers and a preliminary study to form a publishing index for pediatric appendicitis.
Serdar Sander
doi: 10.5222/JTAPS.2016.061  CCD 2016; 30 - 2 | Sayfalar 61 - 88 (735 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Kısa barsak sendromunda barsağın Bianchi yöntemiyle uzatılması: İki olgu sunumu ve Türkiye’deki çocuk cerrahlarının yaklaşımları
Bianchi’s bowel lengthening procedure for short bowel syndrome: Report of two cases and approach of pediatric surgeons in Turkey
Seyithan Özaydın, Serdar Sander, Cemile Beşik, Ünal Güvenç, Aslan Babayiğit, Esra Polat, İpek Yıldız Özaydın, Merih Çetinkaya
doi: 10.5222/JTAPS.2016.137  CCD 2016; 30 - 3 | Sayfalar 137 - 143 (693 kere görüntülendi)

DIĞER
17.
Çocuklarda işeme bozuklukları ve İYE ilişkisi, nefrolojik bir bakış
Association of voiding dysfunction and urinary tract infection in children; a nephrological perspective
Yılmaz Tabel
doi: 10.5222/JTAPS.2016.106  CCD 2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 106 - 109 (692 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Çocuklarda nadir görünen bir olgu: Dalakta epidermoid kist
It seems a rare case in chıldren: Congenital epıdermoıd cyst of the spleen
Murat Çakar, Özkan Cesur, Ömer Faik Ersoy, Hakan Keleş, Harun Erol
doi: 10.5222/JTAPS.2016.014  CCD 2016; 30 - 1 | Sayfalar 14 - 16 (691 kere görüntülendi)

DIĞER
19.
Cinsel gelişim sorunları: Küçük hastalar, büyük kararlar
Disorders of sexual development: Small patients, big decisions
Hüseyin Özbey
doi: 10.5222/JTAPS.2016.141  CCD 2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 141 - 145 (659 kere görüntülendi)

20.
Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonlarında profilaksi
Prophylaxis in pediatric urinary tract infections
Metin Kaya Gürgöze
doi: 10.5222/JTAPS.2016.089  CCD 2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 89 - 91 (659 kere görüntülendi)

 
 
Copyright © 2017 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale