TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 33   Issue : 2  Year : 2019

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
What has changed in the abdominal anterior wall defects in newborns? 20 years of experience of a tertiary reference hospital []
. 2019; 33(1): 1-7 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.71135  

What has changed in the abdominal anterior wall defects in newborns? 20 years of experience of a tertiary reference hospital

Mehmet Saraç1, Tugay Tartar1, Ünal Bakal1, Mustafa Aydın2, Ahmet Kazez1
1Fırat University Medical Faculty Dept. of Pediatric Surgery, Elazıg, Turkey
2Fırat University Medical Faculty Dept. of Pediatrics, Division of Neonatology, Elazıg, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate changes of the incidence, complications and mortality rates of patients with anterior abdominal wall defects (ADWs) over the years.
METHODS: Patients who were operated due to anterior ADWs between 1998 and 2017 were evaluated retrospectively. The cases were firstly divided into two groups: Omphalocele (OM) and gastroschisis (GS). Then the patients were separated into two subgroups: those who were operated between January 1998 and December 2007 (Group A), and those who were operated between December 2017 and January 2008 (Group B). The diagnosis, incidence, prenatal diagnosis, presence of sepsis, surgical complications and mortality rates of the patients were evaluated.
RESULTS: Findings were parallel in both case groups. As in the OM cases, incidence of GS cases was increased in the second period (Group B) (Group A, Group B, GS, OM: 0.20%, 0.27%, 0.089%, and 0.18%, respectively). Prenatal diagnosis rates were also higher in Group B than in Group A. However, surgical complications decreased in Group B for both OM and GS groups; and mortality decreased in the second period (Group A, Group B, GS, OM: 45.5%, 29.2%, 60%, 50%, respectively) despite increased sepsis rates.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although OM and GS were two different defect groups, their periodic findings were parallel. The reduction of complications and mortality rates can be achieved with the increase of prenatal diagnosis and with the birth of the cases in the centers where they can be treated.

Keywords: Omphalocele, gastroschisis, neonate, incidence, mortality


Yenidoğanlarda karın ön duvarı defektlerinde neler değişti? Referans bir hastanenin 20 yıllık deneyimi

Mehmet Saraç1, Tugay Tartar1, Ünal Bakal1, Mustafa Aydın2, Ahmet Kazez1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada karın ön duvarı defekti olan hastaların insidansı, komplikasyonları ve mortalite oranlarının yıllar içerisindeki değişiminin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1998-2017 tarihleri arasında karın ön duvarı defekti nedeniyle ameliyat edilen geriye dönük olarak değerlendirildi. Olgular omfalosel (OM) veya gastroşizis (GS) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm olgular Ocak 1998-Aralık 2007 tarihleri arasında ameliyat edilenler (A grubu) ve Ocak 2008-Aralık 2017 tarihleri arasında ameliyat edilenler (B grubu) olarak iki alt gruba ayrıldı. Hastaların tanısı, insidansı, prenatal tanının olup olmadığı, sepsis gelişmesi durumu, cerrahi komplikasyonlar ve mortalite oranları kaydedildi.
BULGULAR: OM’li Grup A hastaların (n: 11, %22) insidansı %0.2 idi. Bu hastaların %18.2’sine (n: 2) prenatal tanı konulmuştu. Hastaların %45.5’inde (n: 5) cerrahi komplikasyon, %18.2’inde (n: 2) ise sepsis geliştiği görüldü. Bu grupta mortalite oranı %45.5 (n: 5) idi. OM’li Grup B hastaların (n: 24, %48) insidansı %0.27 idi. Hastaların %29.2’sine (n: 7) prenatal tanı konulmuştu. Hastaların %33.3’ünde (n: 8) cerrahi komplikasyon, %25’inde (n: 6) ise sepsis gelişmişti. Bu gruptaki mortalite oranı %29.2 (n: 7) idi. GS’li Grup A hastaların (n: 5, %10) insidansı %0.089 idi. Bu hastaların %20’sine (n: 1) prenatal tanı konuluştu. Hastaların %40’ında (n: 2) cerrahi komplikasyon, %40’ında (n: 2) sepsis gelişmişti. Mortalite oranı %60 (n: 3) idi. Grup B’deki hastaların (n: 10, %20) insidansı %0.18 idi. Hastaların %50’sine (n: 5) prenatal tanı konulmuştu. Hastaların %30’unda (n: 3) cerrahi komplikasyon, %50’sinde ise (n: 5) sepsis geliştiği görüldü. Bu gruptaki mortalite oranı %50 (n: 5) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Prenatal tanın artması, bu olguların tedavi edilebileceği merkezlerde doğurtulması ile birlikte komplikasyon ve mortalite oranlarının azalmasına imkan sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Omfalosel, gastroşizis, yenidoğan, insidans, mortalite


Mehmet Saraç, Tugay Tartar, Ünal Bakal, Mustafa Aydın, Ahmet Kazez. What has changed in the abdominal anterior wall defects in newborns? 20 years of experience of a tertiary reference hospital. . 2019; 33(1): 1-7

Corresponding Author: Mehmet Saraç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale