TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Male child with mature cystic teratome has retroperitoneal location, intraspinous extension; case report []
. 2019; 33(2): 79-83 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.67934  

Male child with mature cystic teratome has retroperitoneal location, intraspinous extension; case report

Abdurrahman Çetin1, Abdurrahim Taş1, Tülin Öztaş2, Salim Bilici2, Abdulkadir Yektaş3
1TC. HSU. Diyarbakır Gazi Yayargil TRH, Department of neurosurgery
2TC. HSU. Diyarbakır Gazi Yaşargil TRH, Diyarbakır, Department of pediatric surgery
3TC. HSU Diyarbakır Gazi Yaşargil TRH, Department of Anesthesiology and Reanimation

Retroperitoneum is a relatively uncommon site for pediatric mature cystic teratomas. Rarely, such tumors can have an intraspinal extension and few cases of retroperitoneal cystic teratomas associated with spinal dysraphism have been reported. Teratomas consist of tissues arising from all three embryonic layers. We present a 5 year 9 month old boy with a cystic retroperitoneal mass as a case. A smooth cystic mass with smooth surface was found during the operation. The cystic mass entered to the spinal canal via the right L1-2 intervertebral foramen. Histopathological examination was confirmed as a mature cystic teratoma, Cist included yellowish liquid, hair and dental tissue. Cist Caryotype is +21 trisomy. Teratoma was close to the vertebrae, associated with epidural space and included yellowish liquid, hair and dental tissue. The intraspinal extension in the case was not defined by the pediatric surgeon. Imaging techniques should be evaluated by a specialist radiologist

Keywords: intraspinal extension, mature cystic teratome, retroperitoneal area


Retroperitoneal yerleşimli intraspinal uzanımı olan matür kistik teratomu bulunan erkek çocuk; olgu sunumu

Abdurrahman Çetin1, Abdurrahim Taş1, Tülin Öztaş2, Salim Bilici2, Abdulkadir Yektaş3
1TC. SBÜ. Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH, Beyin ve sinir cerrahisi kliniği
2TC. SBU. Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH, Diyarbakır, Çocuk cerrahisi kliniği
3TC. SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH, Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği

Retroperiton pediatrik matür kistik teratomlar için relatif olarak nadir bir yerdir. Nadir bir şekilde bazı tümörler intraspinal bir uzanıma sahiptir ve spinal disfarizmle ilişkili retroperitoneal kistik teratomlu birkaç vaka raporlanmıştır. Teratomlar 3 embriyonal katmanın tümünden oluşabilirler. Bir kistik retroperitoneal kitle tanımlanan 5 yıl 9 aylık bir erkek çocuğu olgu olarak sunuyoruz. Ameliyat esnasında pürüzsüz yüzeyli yumuşak bir kistik kitle bulundu. Kistik kitle sağ L1-2 intervertebral foramenden spinal kanala giriyordu. Histopatolojik tanı matür kistik teratom du. Kist yeşilimsi sıvı, kıl ve diş dokusu içeriyordu. Kist karyotipi trizomi 21+ idi. Teratome vertebraya yakın, epidural boşlukla ilişkiliydi ve yeşilimsi sıvı, kıl ve diş dokusu içeriyordu. Olgudaki intraspinal uzanım çocuk cerrahı tarafından tanımlanamadı. Görüntüleme teknikleri uzman bir radyolog tarafından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İntraspinal uzanı, matür kistik teratom, retroperitoneal bölge


Abdurrahman Çetin, Abdurrahim Taş, Tülin Öztaş, Salim Bilici, Abdulkadir Yektaş. Male child with mature cystic teratome has retroperitoneal location, intraspinous extension; case report. . 2019; 33(2): 79-83

Corresponding Author: Abdulkadir Yektaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (82 accesses)
 (193 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale