TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 33   Issue : 2  Year : 2019

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
The mature cystic teratoma in the neck is reported as extranasal glial heterotopia by applying needle aspiration biopsy: a case report []
. 2019; 33(1): 36-37 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.58855  

The mature cystic teratoma in the neck is reported as extranasal glial heterotopia by applying needle aspiration biopsy: a case report

Ergun Ergun, Sumeyye Sozduyar, Ufuk Ates, Gulnur Gollu, Ahmet Murat Cakmak
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilimdalı

Management of the neck masses in children is still controversial. Ultrasound (USG), Magnetic
Resonance Imaging (MRI) or Computer Tomography (CT) can be used as diagnostic tools for neck
masses. Histologic diagnosis is important in pediatric patients neck masses for ruling out malignant
diseases. USG guided needle biopsy started to become populer but it may be misleading in the
masses with more than one tissues as teratomas. In this paper it is aimed to present a rare case of
mature cystic teratoma of neck in a 5-month- old baby girl; whose ultrasound guided needle biopsy
had revealed glioma before the precise pathologic evaluation revealed mature cystic teratoma after
total excision.

Keywords: Biopsy, Neck, Teratoma


İnce iğne aspirasyon biyopsisi ekstranazal glial heterotipi olarak yorumlanan boyunda matür kistik teratom: Olgu sunumu

Ergun Ergun, Sumeyye Sozduyar, Ufuk Ates, Gulnur Gollu, Ahmet Murat Cakmak
Ankara University Medical Faculty, Department Of Pediatric Surgery

Çocuklarda boyun kitlelerine yaklaşım hala tartışmalı bir konu durumundadır. Tanı için
ulturasonografi (USG), manyetik rezonans görüntüleme(MRI) ya da bilgisayarlı tomografi (CT)
kullanılabilmektedir. Bu hastalarda maligniteyi dışlamak amaçlı histolojik tanı da önemlidir. Son
zamanlarda popüler hale gelen USG eşliğinde biyopsi alınması, özellikle teratomlar gibi birden fazla
doku içeren kitlelerde tanı yanıltıcı olabilmektedir. Bu vaka sunumunda; eksizyonel biyopsi sonucu
matür kistik teratomla uyumlu olmasına rağmen öncesinde alınan iğne biyopsi sonucu glioma ile
uyumlu görünen 5 aylık kız hastanın tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Biyopsi, Boyun, Teratom


Ergun Ergun, Sumeyye Sozduyar, Ufuk Ates, Gulnur Gollu, Ahmet Murat Cakmak. The mature cystic teratoma in the neck is reported as extranasal glial heterotopia by applying needle aspiration biopsy: a case report. . 2019; 33(1): 36-37

Corresponding Author: Ergun Ergun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale