TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 33   Issue : 2  Year : 2019

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Metanephric adenoma treated with partial nephrectomy: A case report []
. 2019; 33(1): 31-35 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.53824  

Metanephric adenoma treated with partial nephrectomy: A case report

Esra Özçakır1, Serpil Sancar1, Gökhan Cengiz Orcan2, Hakan Erdoğan3, Betül Orhaner3, Ömer Yalçın4, Mete Kaya1
1Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences, Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey.
2Department of Radiology, University of Health Sciences, Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey.
3Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey.
4Department of Pathology, University of Health Sciences, Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey.

Metanephric adenomas (MA) are benign renal neoplasms that originate from the embryonic tissue of renal medulla. Although there is histogenetic bond with Nephroblastoma or Wilms tumor, it is seen rarely in pediatric population. Generally MA is detected incidentally in imaging studies for irrelevant clinical presentations. MA can sometimes be misdiagnosed as a malignant renal tumor, and it causes unnecessary stress which can be theoretically over-treated. We presented a 6-year-old female with MA who underwent partial nephrectomy and discussed the recommended therapeutic interventions by focusing on the diagnostic challenges and follow-up features of these rare tumors.

Keywords: Metanephric adenoma, Wilms tumor, partial nephrectomy, pediatric renal tumors.


Parsiyel nefrektomi ile tedavi edilen metanefrik adenom: Bir olgu sunumu

Esra Özçakır1, Serpil Sancar1, Gökhan Cengiz Orcan2, Hakan Erdoğan3, Betül Orhaner3, Ömer Yalçın4, Mete Kaya1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim, Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bursa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim, Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Bursa.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim, Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Bursa.
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim, Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Bursa.

Metanefrik adenomlar (MA) embriyonik metablastemden köken alan iyi huylu renal neoplazmlardır. Nefroblastoma veya Wilms tümörü ile histogenetik bağ olmasına rağmen, çocukluk çağında nadiren görülür. MA'lar genellikle farklı endikasyonlar için yapılan görüntüleme çalışmalarında rastlantısal olarak saptanır. Bazen malign renal tümör olarak yanlış tanı ile stres oluşturabilir ve gereğinden fazla cerrahi girişime neden olabilir. Bu raporda parsiyel nefrektomi yaptığımız MA'lu 3 yaşındaki kız hastayı sunduk. Nadir görülen MA’un tanısal zorlukları ve takip özelliklerine odaklanarak, önerilen tedavi girişimlerini tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Metanefrik adenom, Wilms tümörü, parsiyel nefrektomi, çocuklarda renal neoplazmlar.


Esra Özçakır, Serpil Sancar, Gökhan Cengiz Orcan, Hakan Erdoğan, Betül Orhaner, Ömer Yalçın, Mete Kaya. Metanephric adenoma treated with partial nephrectomy: A case report. . 2019; 33(1): 31-35

Corresponding Author: Esra Özçakır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale