TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 33   Issue : 2  Year : 2019

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Intestinal Failure/Nontransplant surgical interventions for short bowel syndrome []
. 2017; 31(1): 56-76 | DOI: 10.5222/JTAPS.2017.1012  

Intestinal Failure/Nontransplant surgical interventions for short bowel syndrome

Ahmet Çelik
Ege University Faculty Of Medicine Department Of Pediatric Surgery, İzmir Turkey

Summary
As a result of recent advancements in neonatal intensive care conditions, the medical staff continue to encounter with intestinal failure and related problems with an increasing rate. Autologous intestinal reconstruction should be considered before intestinal transplantation because of its unfavorable results. In this rewiev, the principle features of intestinal failure, adaptation and surgical alternatives that used in rehabilitation were discussed in a summary.

Keywords: intestinal failure, short bowel syndrome, child


Bağırsak yetmezliği/kısa bağırsak sendromunda transplant dışı cerrahi yaklaşımlar

Ahmet Çelik
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Çocuklarda barsak yetmezliği yenidoğan yoğun bakım şartlarının iyileşmesi ile daha çok gündeme gelmektedir. Barsak nakli sonuçlarının halen istenilen düzeyde olmaması nedeniyle otolog barsak girişimleri daima önemini korumaktadır. Bu yazıda barsak yetmezliğinin temel özellikleri, adaptasyon ve rehabilitasyonda kullanılan cerrahi girişimler özetlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: barsak yetmezliği, kısa barsak sendromu, çocuk


Ahmet Çelik. Intestinal Failure/Nontransplant surgical interventions for short bowel syndrome. . 2017; 31(1): 56-76

Corresponding Author: Ahmet Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale