TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 33   Issue : 2  Year : 2019

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Current approach in children with urinary calculi []
. 2016; 30(2): 146-155 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.146  

Current approach in children with urinary calculi

İsmail Dursun, Emel Kabakoğlu Ünsür
Erciyes University Medical Faculty, Department Of Pediatric Nephrology, Kayseri, Turkey

Urolithiasis is a common disease that can lead to chronic kidney disease in children. Especially, underlying metabolic and anatomic risk factors causing urolithiasis are tendency for Stone recurrence in children. Therefore, determining of risk factors give rise to chance for evidence based treatment and follow-up. The treatment strategy based on underlying disorder(s) may lead to low rate of Stone recurrence. In this review, we are going to stres on the physiopathology, clinical and laboratory findings, follow-up, and management strategy of urolithiasis in children.

Keywords: Urolithiasis, child, risk factor


Çocuklarda üriner sistem taş hastalığına güncel yaklaşım

İsmail Dursun, Emel Kabakoğlu Ünsür
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bölümü, Kayseri

Üriner sistem taş hastalığı çocukluk çağında kronik dönem böbrek yetmezliğine neden olabilen yaygın görülen bir hastalıktır. Özellikle altta yatan metabolik ve/veya anatomik risk faktörü varlığında tekrarlama olasılığının yüksektir. Bu yüzden çocuklarda risk faktörlerinin iyi belirlenmesi tedavinin objektif ölçütlere göre yapılmasını sağlayacaktır. Altta yatan nedene göre verilecek tedaviler taş rekürrensinin en aza indirilmesine yol açacaktır. Bu derlemede çocuklarda taş hastalığının fizyolopatolojisi, klinik ve laboratuar bulguları, izlemi ve medikal tedavisi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Üriner sistem taş hastalığı, çocuk, risk faktör


İsmail Dursun, Emel Kabakoğlu Ünsür. Current approach in children with urinary calculi. . 2016; 30(2): 146-155

Corresponding Author: İsmail Dursun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale