TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 33   Issue : 2  Year : 2019

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
biliary atresia []
. 2017; 31(1): 46-55 | DOI: 10.5222/JTAPS.2017.1011  

biliary atresia

Orkan Ergün
Ege University Faculty Of Medicine Department Of Pediatric Surgery, İzmir Turkey

Summary

Biliary atresia (BA) is the most important cause of cholestatic jaundice in infants, and deserves to be the first to be excluded in the differential diagnosis. Although the incidence of BA varies according to geographic destinations worldwide, it is estimated to be 1 in 5000-18000 live births, being most common in Asia followed by North America and Europe. Our country lacks information about the true incidence of the condition; however, it is speculated that it shall be somewhere between Europe and Asia. BA continues to be a serious diagnostic and therapeutic challenge in our country.

Keywords: biliary atresia, child, cholestasis


safra yolları atrezisi(bilier atrezi)

Orkan Ergün
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Bilier atrezi (BA) yenidoğanın kolestatik sarılıklarının en önemli nedeni olup uzamış sarılığın ayırıcı tanısında en başta yer alması gereken önemli bir hastalıktır. Dünya üzerinde coğrafi bölgelere göre insidansı farklılıklar sergilemekle birlikte 1: 5000 – 18000 arasında değişmektedir (13,15,20,21). En yüksek insidans Asya'da görülmekte olup bunu Kuzey Amerika ve Avrupa izlemektedir. Türkiye için maalesef pek çok hastalıkta olduğu gibi sağlıklı bir istatistik veri söz konusu olmayıp tahminen Avrupa ile Asya arasında bir sıklığa sahip olması gerektiği speküle edilmektedir. Ancak, ülkemizde günümüzde dahi tanısal sorunlar halen ciddi bir problem olarak önümüzde durmaktadır.

Anahtar Kelimeler: bilier atrezi, çocuk, kolestaz


Orkan Ergün. biliary atresia. . 2017; 31(1): 46-55

Corresponding Author: Orkan Ergün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale